Jesteś tutaj

RODO A WYBRANE ASPEKTY PRAWA PRACY. Ochrona danych osobowych po 25 maja 2018. Szkolenie dla działów HR i Kadr.

RODO A WYBRANE ASPEKTY PRAWA PRACY. Ochrona danych osobowych po 25 maja 2018. Szkolenie dla działów HR i Kadr.

Dla kogo

Szkolenie jest skierowane do pracowników komórek i jednostek organizacyjnych ds. kadr oraz HR.

Cele szkolenia

Szkolenie ma na celu wprowadzenie do problematyki wpływu Rozporządzenia UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych (RODO) na procesy przetwarzania danych osobowych w związku z rekrutacją i zatrudnieniem pracowników, a także świadczeniami pracodawcy z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych po 25 maja 2018 r.

Uczestnicy szkolenia zostaną zaznajomieni z obowiązującymi i projektowanymi przepisami prawnymi w przedmiotowym zakresie, ujętych w kontekście konkretnych przykładów czynności podejmowanych przez pracodawcę w związku z realizacją praw i obowiązków wynikających z ustawy – Kodeks pracy i ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Program

Źródła prawa pracy i prawa ochrony danych osobowych.

 • Systematyka źródeł prawa
 • Źródła prawa pracy
 • Źródła prawa ochrony danych osobowych
 • Akty prawa wewnętrznego obowiązujące u pracodawcy (Regulamin pracy, Regulamin ZFŚS, Polityka ochrony danych osobowych i Instrukcja zarządzania systemem informatycznym)
 • RODO w systemie źródeł prawa
 • Projekt nowej Ustawy o ochronie danych osobowych i Przepisów wprowadzających ustawę o ochronie danych osobowych

Definicja danych osobowych w świetle obowiązujących i projektowanych aktów prawnych

 • Definicja danych osobowych
 • Kategorie danych osobowych
 • Dane wrażliwe
 • Dane zdrowotne
 • Dane biometryczne
 • Dane światopoglądowe
 • Zasady przetwarzania danych w RODO

Prawa i obowiązki Pracodawcy w świetle RODO

 • Pracodawca jako Administrator danych osobowych
 • Administrator Bezpieczeństwa Informacji a Inspektor Ochrony Danych
 • Czy pracownik Wydziału Kadr może być Administratorem Bezpieczeństwa Informacji lub Inspektorem Ochrony Danych?
 • Zgłoszenie naruszenia danych osobowych – konieczność procedur
 • Rejestr czynności przetwarzania

Prawa i obowiązki pracownika w świetle RODO

 • Prawo do poprawienia i uzupełnienia danych
 • Prawo do bycia zapomnianym

Rekrutacja - przetwarzanie danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie

 • Podstawa prawna – art. 221 § 1 Kodeksu Pracy
 • Projekt nowelizacji art. 221 § 1 Kodeksu Pracy – Przepisy wprowadzające ustawę o ochronie danych osobowych
 • Kategorie danych osobowych
 • Czas przechowywania danych osobowych kandydatów do pracy
 • Zdjęcia osób ubiegających się o zatrudnienie a ochrona wizerunku

Przetwarzanie danych osobowych pracowników

 • Podstawa prawna – art. 221 § 2 Kodeksu Pracy
 • Art. 6 RODO – obowiązek prawny jako podstawa przetwarzania danych
 • Projekt nowelizacji art. 221 § 2 Kodeksu Pracy – Przepisy wprowadzające ustawę o ochronie danych osobowych
 • Kategorie danych osobowych
 • Czas przechowywania danych osobowych
 • Zdjęcia pracowników a ochrona wizerunku

Monitoring w miejscu pracy i monitoring poczty elektronicznej w świetle projektowanej nowelizacji Kodeksu Pracy

Przetwarzanie danych osobowych a ZFŚS

 • Ochrona danych osobowych osób uprawnionych do korzystania z ZFŚS
 • Przetwarzanie danych osobowych pracowników a ZFŚS
 • Przetwarzanie danych osobowych członków rodziny pracowników a ZFŚS
 • Podstawa prawna przetwarzania – nowelizacja ustawy o ZFŚS

 

Prowadzący

Mec. MARCIN SKOLIMOWSKI

Radca prawny. Wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Ukończył aplikację radcowską w OIRP w Warszawie oraz podyplomowe studia zagadnień legislacyjnych na Uniwersytecie Warszawskim. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe jako prawnik, które zdobywał m.in.

Kontakt

tel. 22 435 70 02, 504 243 881
szkolenia@arkconsulting.com.pl

Koszt uczestnictwa

Koszt uczestnictwa /netto/ 1 osoby:

450,-PLN do 30.04.2018, po 30.04.2018: 490,-PLN
/Podana kwota jest kwotą netto, należy do niej doliczyć 23% podatku VAT. UWAGA: szkolenia finansowane ze środków publicznych nie są objęte podatkiem VAT/.

Koszt szkolenia obejmuje

certyfikat ukończenia szkolenia
materiały szkoleniowe
obiad
przerwy kawowe

Agenda szkolenia

Czas trwania

I dzień
godz. 10.00-16.00

Miejsce

Warszawa

Rezerwacja udziału w szkoleniu

Nie możesz jeszcze przesłać oficjalnego zgłoszenia?

 • Zarezerwuj miejsce na szkoleniu bezkosztowo i bez zobowiązań.
 • Napisz do nas, podaj tytuł szkolenia, ilość miejsc, które chcesz zarezerwować, termin oraz Twoje dane kontaktowe na adres: szkolenia@arkconsulting.com.pl
 • Skontaktujemy się z Tobą na 10 dni przed szkoleniem - jeśli do tej pory nie otrzymamy oficjalnego zgłoszenia - aby potwierdzić Twój udział.