fbpx Adrianna Filiks | Szkolenia i kursy on-line

Jesteś tutaj

Adrianna Filiks

Doświadczony trener (ponad 2400 godzin szkoleniowych zrealizowanych tylko w ciągu ostatnich 3 lat) I konsultant ZZL, dyrektor personalny, z ponad 20-letnią praktyką zawodową w opracowywaniu i wdrażaniu strategii Zarządzania Zasobami Ludzkimi, zarządzania pokoleniami na rynku pracy, procesów rekrutacji, adaptacji, rozwoju i zarządzania karierą w firmie, systemów motywacyjnych i oceny jakości pracy. Posiada uprawnienia do stosowania testu MAPP – Motywacyjna Analiza Potencjału Pracowniczego. Psycholog organizacji i pracy, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła również Podyplomowe Studium Prawa Pracy w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej, Uniwersytet Jagielloński, Międzynarodowe Studia Menedżerskie (EMBA) we Francuskim Instytucie Zarządzania oraz Podyplomowe Studia z Coachingu w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu. 20-letnia praktyka w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi – w tym realizacja projektów z zakresu strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi, a także rekrutacji i selekcji, opracowywania i wdrażania systemów motywacyjnych, systemów szkoleń, oceny pracy oraz zarządzania zmianą. Jest autorem programów szkoleniowych z zakresu różnych aspektów ZZL, a także zarządzania zmianą oraz zarządzania wiekiem w organizacji i aktywnym coachem. Brała udział w projektach szkoleniowych przygotowujących kadrę menedżerską dużych firm do trudnego okresu zmian, w tym zarządzania zespołem, komunikowania zmian, prowadzenia trudnych rozmów i motywowania pracowników w zmianie, między innymi w takich firmach jak Energa S.A., International Paper Kwidzyn, Zakładach Azotowych Puławy, Narodowego Centrum Kultury, Wojskowych Zakładach Lotniczych oraz Energa Operator. Jako ekspert i doradca uczestniczyła także w ogólnopolskim projekcie Z wiekiem na Plus – szkolenia dla przedsiębiorstw kompleksowym programie wsparcia przedsiębiorstw w tworzeniu i wdrażaniu strategii zarządzania wiekiem, jako elementu budowania przewagi konkurencyjnej (PO KL II 2.1.3) 2010-2013.

Posiada 17-letnie doświadczenie dydaktyczne, jako trener wewnętrzny i wykładowca uniwersytecki (tematyka zajęć obejmuje: Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi; Teorie motywacji, badanie satysfakcji i motywacji, projektowanie systemów motywacyjnych; Projektowanie systemu ocenienia pracowników; Zarządzanie wiekiem; Rekrutacja i selekcja; Zarządzanie polityką szkoleniową) oraz 11-letnią praktykę w zakresie doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy. 

Przygotowała i wdrożyła autorską procedurę Trenerów Wewnętrznych. Jest autorką i współautorką licznych publikacji z dziedziny ZZL, w tym m.in. współautorem Podręcznika dla trenera – przygotowanego w ramach Projektu PARP Inwestycja w Kadry III, 2010 (autorka rozdziałów: „Strategia Personalna, Proces naboru pracowników, Proces oceniania, Proces odchodzenia pracowników, Komunikacja wewnętrzna, Zarządzanie szkoleniami”).

Zajęła I miejsce w konkursie Menedżer Szkoleń Roku 2000; laureatka konkursu Dyrektor Personalny Roku 2000 oraz specjalne wyróżnienie w konkursie Dyrektor Personalny Roku 2001 w kategorii „Styl i wizerunek HR”; I miejsce w Konkursie LIDER ZMIAN 2001 za najlepsze studium przypadku nowoczesnego zarządzania zasobami ludzkimi; uzyskanie dla firmy certyfikatu „Godła” w programie Inwestor w Kapitał Ludzki na rok 2001 oraz ponownie na rok 2002.

Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami, w latach 2001 – 2003 Prezes Zarządu Oddziału Warszawskiego PSKZ, w latach 2003 – 2006 członek Rady Nadzorczej Stowarzyszenia. Prowadzi zajęcia dla studentów na Uniwersytecie Gdańskim, Warszawskim, Warmińsko-Mazurskim (m. in. z zakresu: systemów motywacyjnych, systemów ocen, badania satysfakcji z pracy, strategicznego ZZL), w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, w Wyższej Szkole Handlowej w Kielcach, w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu (studia podyplomowe: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi) z tematów: organizacja działu personalnego, polityka personalna, systemy motywacyjne, systemy wynagrodzeń, proces rekrutacji  i selekcji, zarządzanie szkoleniami) oraz na Akademii Ekonomicznej w Katowicach (Dni Kariery). Współautorka podręcznika "Zarządzanie zasobami ludzkimi" w Projekcie Inwestycja w Kadry.