fbpx Nagroda i Kara. Profesjonalna ocena pracownika. | Szkolenia dla biznesu i instytucji publicznych

Jesteś tutaj

Nagroda i Kara. Profesjonalna ocena pracownika.

"Ludzie są najważniejszym zasobem firmy" -- to truizm z lubością powtarzany przez niektórych prezesów i menedżerów zarządzających. "Gdyby nie ludzie, nasz wspaniały zespół pracowniczy, nie moglibyśmy stale iść do przodu" -- ile razy słyszałeś podobne stwierdzenie podczas różnorakich rocznic, gali czy zebrań? Czy zadałeś sobie wówczas pytanie, ile prawdy kryje się w tych słowach? A czy wiesz, jak to zmierzyć?
30 lipca 2009 roku odbyła się premiera książki Romualda Koracha "Nagroda i kara. Profesjonalna ocena pracownika". Zapraszamy do lektury.
Książka do nabycia przez internet w księgarni Onepress

RECENZJE /źródło: Onepress/

Przeprowadzanie oceny pracowniczej nie polega na wartościowaniu pracownika jako osoby, nie ma także kontekstu moralnego. Ocenie podlegają profesjonalne zachowania, działania, skuteczność oraz sposoby rozwiązywania problemów. Książka przedstawia psychologiczne podłoże oceniania pracowników oraz przekazywania, komunikowania im ocen. Właściwie przeprowadzona ocena okresowa pracowników: motywuje ludzi do pracy i rozwoju; daje przełożonym wiarygodną wiedzę na temat kompetencji i potencjału zawodowego pracowników; kształtuje korzystną kulturę organizacyjną; pozwala na przegląd posiadanych zasobów ludzkich; ułatwia podejmowanie decyzji w zakresie strategii karania, nagradzania czy premiowania. Autor przedstawia m.in. funkcje, cele i najważniejsze formy ocen pracowniczych; dokładną analizę pułapek w procesie oceniania; oceny motywujące i demotywujące pracowników; prawidłowy proces porozumiewania Romuald Korach, się i prowadzenia rozmów oceniających; związki oceniania z osobowością i potrzebami pracowników.

Personel i Zarządzanie

Zarządzanie ludźmi to przede wszystkim ich stała ocena. Jak to robić rzetelnie, trafnie i sprawiedliwie - menedżerowie wszystkich szczebli mogą dowiedzieć się z klarownej, nasyconej przykładami z życia zawodowego książki Romualda Koracha "Nagroda i kara. Profesjonalna ocena pracownika", wydanej przez Onepress.
Poznajemy cele i najważniejsze funkcje ocen pracowniczych - skupiając się na roli motywacji i wzbogacaniu kultury organizacyjnej firmy. Wespół z autorem analizujemy psychologiczne znaczenie tej skomplikowanej operacji, w tym relacje między ocenianym a oceniającym. Dowiadujemy się, jak ważne są umiejętności przekazywania i zastosowania pracowniczych ocen w praktyce.
Dla szefów firm szczycących się dbałością o pracownika i aspirujących do miana przedsiębiorstw nowoczesnych - jest to lektura obowiązkowa.

POLSKA - DZIENNIK ZACHODNI; Marek Niedźwiecki, 28/09/2009