fbpx "Zarządzanie nieruchomościami dla działów administracji" Szkolenie dla Ciebie! | Szkolenia i kursy on-line

Jesteś tutaj

"Zarządzanie nieruchomościami dla działów administracji" Szkolenie dla Ciebie!

Firma, w której pracujesz nie działa w branży związanej z nieruchomościami, w związku z czym ta tematyka zupełnie Cię nie dotyczy. Czy na pewno tak jest? Przecież odpowiadasz na co dzień za szereg spraw związanych z: biurem, w którym mieści się siedziba Twojej firmy, siecią biur sprzedaży/ obsługi klienta rozmieszczonych na terenie całej Polski, bądź oddziałem obsługi centrum usług wspólnych typu Call Center w Krakowie i działką przeznaczoną na sprzedaż na Pomorzu – to nic innego jak zarządzanie nieruchomościami!

A może jesteś pracownikiem, który niedawno dołączył do zespołu administracji i dopiero zaczynasz przygodę z nieruchomościami? Koniecznie pogłęb swoją wiedzę w tym zakresie.

Zarządzanie nieruchomościami to działalność wymagająca znajomości całego wachlarza różnych dziedzin, co sprawia, że należy być solidnie przygotowanym do realizacji zadań oraz nieustająco podążać za zmieniającymi się przepisami i trendami rynkowymi tak, aby natłok obowiązków nie zniechęcał Cię do realizacji codziennych obowiązków.

Niejednokrotnie zarządzając nieruchomościami, poza specjalistą w dziedzinie nieruchomości, trzeba być: inżynierem, finansistą, prawnikiem, negocjatorem, analitykiem, etc.

To wszystko sprawia, że praca jest ciekawa, dynamiczna ale też bardzo odpowiedzialna. Każdego dnia spotkasz się z nowymi wyzwaniami, z którymi będziesz się mierzyć tak, aby nieruchomość sprawnie funkcjonowała i przez to była bezpieczna dla jej użytkowników. W przypadku wystąpienia awarii, należy sprawnie: zabezpieczyć miejsca awarii, zorganizować jej usunięcie, a także zadbać o przepływ informacji do wszystkich użytkowników, informując o ewentualnych ograniczeniach w poruszaniu się po budynku lub powierzchni biura. Aby zagwarantować sprawną obsługę działania nieruchomości, należy dbać o dobór odpowiednich podwykonawców wykonujących prace porządkowe, naprawy oraz bieżącą konserwację instalacji. Przy doborze podwykonawców istotne jest, aby poza wynegocjowaniem ceny, w korzystny sposób zakontraktować warunki współpracy. Warto więc śledzić jakie są metody i narzędzie wspomagające proces skutecznego zarządzania nieruchomościami.

Nieodłącznym elementem zarządzania nieruchomościami jest szereg formalności koniecznych do spełnienia, które są wymagane zgodnie z przepisami obowiązującymi w naszym kraju.

Zalicza się do nich m. in. obowiązkowe przeglądy techniczne nieruchomości, przeprowadzanie próbnych ewakuacji z budynków, składanie w określonych terminach dokumentów w urzędach, np. deklaracja na podatek od nieruchomości, deklaracja o gospodarowaniu odpadami, czy sprawozdanie z korzystania ze środowiska. Szczególna procedura urzędowa jest także związana z procesem przeprowadzania remontu biura bądź nieruchomości. W związku z tym koniecznie, na bieżąco należy śledzić zmiany w przepisach prawnych.

Obszar zarządzania nieruchomościami ściśle wiąże się także z zarządzaniem kosztami i przychodami nieruchomości i stanowi najważniejszy zakres umiejętności każdego zarządcy.

Każdy dzień funkcjonowania budynku powoduje konieczność podejmowania decyzji w zakresie ponoszenia kosztów na naprawy, usprawnienia, czy dodatkowe usługi poprawiające estetykę nieruchomości. Narzędziem niezbędnym w zarządzaniu wydatkami jest budżet, czyli zestawienie planowanych do poniesienia kosztów w danym okresie rozliczeniowym. Monitorując na bieżąco jego realizację, można sprawnie zarządzać wydatkami, a także odpowiednio nadawać priorytety kosztom nieprzewidzianym, jeśli się takie pojawią. W związku z tym, że strona kosztowa nieruchomości jest bardzo istotnym elementem całego procesu, warto poznać proste sposoby na optymalizację kosztów utrzymania nieruchomości.

W zarządzanym portfelu nieruchomości często znajdują się też budynki z potencjałem do ich komercyjnego zagospodarowania.

Są różne sposoby na czerpanie pożytków z nieruchomości – poprzez klasyczne polegające na sprzedaży nieruchomości, wynajmie powierzchni biurowej, czy magazynowej przez wynajem elementów budynku pod nośniki reklamowe, czy też infrastrukturę teletechniczną taką jak anteny GSM. Sposobów i możliwości jest wiele, w zależności od charakteru nieruchomości.

Podejmując się zarządzania nieruchomościami należy zawsze pamiętać, którą stronę przy przysłowiowym „stole” zarządca reprezentuje. W zależności od tego, czy działasz jako najemca, czy też właściciel w inny sposób należy prowadzić rozmowy biznesowe, aby jak najlepiej zadbać o interes Twojej firmy.

Tematyka zarządzania nieruchomości jest bardzo rozbudowana.

Wyżej opisany zakres jest szczególnie istotny dla pracowników administracyjnych, związanych z obszarem nieruchomości w swojej firmie. Szkolenie „Zarządzanie nieruchomościami dla Działów Administracji”, bazując na prawdziwych przykładach z życia, szczegółowo przybliża  tematykę bezpieczeństwa w budynku, obowiązki wynikające z przepisów prawa, narzędzia do sprawnego zarządzania kosztami, sposoby na komercjalizację powierzchni wolnej i wiele, wiele innych. Zapisz się już dziś, liczba miejsc ograniczona!

Szczegóły szkolenia 'Zarządzanie nieruchomościami dla działów administracji".

Autor:
Barbara Lis - Licencjonowany Zarządca Nieruchomości