fbpx Metody i zasady pracy terapeutycznej | Szkolenia dla biznesu i instytucji publicznych

Jesteś tutaj

Metody i zasady pracy terapeutycznej

Metody i zasady pracy terapeutycznej

Istnieje kilkadziesiąt (u)znanych teoretycznych podejść psychoterapeutycznych, które stosują bardzo różnorodne metody i techniki pracy. Jednak niezależnie od nurtu teoretycznego o skuteczności terapii decydują przede wszystkim indywidualne umiejętności i zaangażowanie terapeuty (abstrahując oczywiście od gotowości Klienta/Pacjenta do pracy nad sobą).

W ramach studiów (specjalizacja: psychologia kliniczna człowieka dorosłego, UW) kształciłem się w nurcie psychoterapii eklektycznej, łączącym idee i metody głównych podejść teoretycznych. Przez wiele lat pracowałem i kształciłem się w nurcie psychoterapii psychodynamicznej (m. in. szkolenie w Instytucie „Rasztów”), a także poznawałem i stosowałem metody oraz techniki z innych podejść, takich jak: poznawczo-behawioralne, humanistyczno-egzystencjalne, psychologia procesu, hipnoterapia, bioenergetyka. W 2019 r. ukończyłem szkolenie w terapii EMDR, która koncentruje się na leczeniu traum, zarówno tych wielkich, bezpośrednio związanych z zagrożeniem życia, jak i tych mniejszych, które poprzez swoją powtarzalność, systematyczność i kompleksowość ograniczają lub zniekształcają ludzkie osobowości.

W swojej pracy terapeutycznej korzystam z różnych technik, w zależności od gotowości Klienta/Pacjenta oraz rodzaju problemu, nad którym pracujemy.

Oprócz klasycznej, podstawowej techniki psychoterapeutycznej, czyli rozmowy, w której padają specjalne pytania i komentarze, dosyć często stosuję analizę marzeń sennych, psychodramę, wizualizację oraz techniki EMDR, a czasem także inne.

W rozumieniu problemów psychologicznych i planowaniu pracy psychologicznej opieram się głównie na szeroko rozumianym nurcie psychodynamicznym, jednak zdaję sobie sprawę, że żaden model nie obejmuje i nie wyjaśnia całkowicie złożoności i zmienności ludzkiej psychiki oraz ludzkiego świata, dlatego stosuję wszystkie użyteczne systemy pojęciowe, kiedy pojawia się taka potrzeba i możliwość.

W swojej pracy przestrzegam zasad Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa