fbpx Romuald Korach - doświadczenie zawodowe | Szkolenia dla biznesu i instytucji publicznych

Jesteś tutaj

Romuald Korach - doświadczenie zawodowe

Romuald Korach - doświadczenie zawodowe

Od ponad 20 lat wspieram ludzi w sytuacjach wymagających pomocy psychologicznej.

Pracowałem jako psycholog-psychoterapeuta w renomowanych ośrodkach publicznej psychiatrycznej służby zdrowia (m. in. w Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych w Komorowie i w Centrum Psychoterapii w Warszawie przy ul. Sobieskiego 112), a także w prywatnych ośrodkach psychoterapii. Od 1999 roku prowadzę prywatną praktykę psychologiczno-terapeutyczną, a od 2009 r. także mediacje i konsultacje dotyczące przeciwdziałania przemocy psychicznej w pracy.

Prowadziłem zajęcia z psychologii klinicznej na Uniwersytecie SWPS, byłem biegłym sądowym w zakresie psychologii, pracowałem z dziećmi i młodzieżą w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Od 20 lat prowadzę również szkolenia z umiejętności psychologicznych dla pracowników i kadry zarządzającej firm oraz instytucji. Specjalizuję się w szkoleniach dotyczących przeciwdziałania mobbingowi, dyskryminacji i molestowaniu w pracy.

Mam doświadczenie w prowadzeniu wielu badań psychologicznych, badań rynku oraz badań w obszarze zarządzania ludźmi w organizacjach. Tworzyłem i współtworzyłem testy psychologiczne, uczestniczyłem w badaniach naukowych, przeprowadzałem analizy danych.

Jestem autorem wielu porad i artykułów na temat psychologii (m. in. w miesięcznikach "Personel i Zarządzanie”, "Sekretariat", "Charaktery").

Jestem autorem książki skierowanej do kadry zarządzającej i pracowników działów personalnych: "Nagroda i kara. Profesjonalna ocena pracownika” (Helion, 2009).