Jesteś tutaj

Delegacje służbowe. Prawne i finansowe aspekty wyjazdu służbowego.

Delegacje służbowe. Prawne i finansowe aspekty wyjazdu służbowego.

DLA KOGO?

Szkolenie skierowane jest do osób początkujących jak i praktyków pragnących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu delegacji służbowych.

CEL SZKOLENIA

Szkolenie skierowany jest do osób, które chcą poznać zasady rozliczania tzw. delegacji, czyli kosztów podróży służbowych – krajowych i zagranicznych. Zajęcia jednodniowe prowadzone będą  w formie warsztatów uzupełnianych wykładem, co umożliwia nabycie praktycznych umiejętności w zakresie rozliczania podróży służbowych i przygotowywania niezbędnej w tym zakresie dokumentacji. Prowadzone szkolenie ma również na celu usystematyzowanie wiedzy na temat zasad krajowych i zagranicznych podróży służbowych pracowników i osób współpracujących z przedsiębiorstwem oraz rozstrzygnięcie wątpliwości uczestników szkolenia w zakresie zastosowania przepisów.

METODA PROWADZENIA ZAJĘĆ

Szkolenie prowadzone jest w formie wykładu wraz z prezentacją multimedialną oraz warsztatów i ćwiczeń obejmujących zagadnienia praktyczne. Uczestnicy mogą na bieżąco zadawać pytania, a zgłaszane wątpliwości objaśniane są na przykładach.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Pojęcie podróży służbowej.

2. Określenie miejsca pracy - pracownicy zatrudnieni w jednym miejscu, pracownicy mobilni, konsekwencje szerokiego określenia miejsca pracy.

3. Obowiązek udania się w delegację, sytuacja, w których pracownicy mogą odmówić wyjazdu służbowego, zakaz delegowania pewnych grup pracowników.

4. Treść polecenia wyjazdu w podróż służbową.

5. Wspólne dla delegacji krajowych i zagranicznych zasady dotyczące rozliczania podróży służbowych - m. in. dokumentowanie poniesionych kosztów, wprowadzenie w nowym rozporządzeniu przykładowego katalogu „dodatkowych wydatków" i tego konsekwencje.

6. Świadczenia z tytułu delegacji krajowych:

 • Diety
 • Koszty przejazdu (w tym problem płatnych autostrad i parkingów)
 • Ryczałty na jazdy lokalne
 • Noclegi
 • Inne wydatki

7. Należności przysługujące pracownikom z tytułu delegacji zagranicznej:

 • Diety

 • Koszty przejazdów miejscowych i dojazdów

 • Noclegi

 • Inne wydatki.

8. „Podróże służbowe" osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych - rozliczenia, korzystne regulacje umowne:

 • Obowiązek zwrotu kosztów związanych z wykonywaniem umowy a świadczenia z tytułu podróży

 • Zapisy umowne wskazujące na wypłatę świadczeń

 • Zwolnienia podatkowe i ubezpieczeniowe - w praktyce szerszy zakres zwolnienia -podatkowego niż w przypadku pracowników

9. Ubezpieczenie w trakcie podróży służbowej.

10.Dokumentowanie wydatków.

 • Zasady wynikające z Ustawy o rachunkowości.

 • Ryczałt a zwrot wydatków faktycznie poniesionych.

 • Co zrobić z paragonem?

 • Kiedy można złożyć oświadczenie?

11. Zaliczka na poczet podróży służbowej.

12. Czas pracy w delegacji:

 • Część delegacji zaliczana do czasu pracy

 • Część delegacji niezaliczana do czasu pracy

 • Nadgodziny

 • Okresy minimalnego wypoczynku

 • Korzystne dla pracodawcy regulacje regulaminu pracy.

 

Formularz zgłoszenia:

Kontakt

tel. 22 435 70 02, 504 243 881
szkolenia@arkconsulting.com.pl

Koszt uczestnictwa

Koszt uczestnictwa /netto/ 1 osoby:

690,-PLN
/Podana kwota jest kwotą netto, należy do niej doliczyć 23% podatku VAT. UWAGA: szkolenia finansowane ze środków publicznych nie są objęte podatkiem VAT/.

Koszt szkolenia obejmuje

certyfikat ukończenia szkolenia
materiały szkoleniowe
obiad
przerwy kawowe

Agenda szkolenia

Czas trwania

10.00-17.00

Miejsce

Warszawa