fbpx Dyskryminacja, molestowanie, seksizm, wroga komunikacja | Szkolenia i kursy on-line

Jesteś tutaj

Dyskryminacja, molestowanie, seksizm, wroga komunikacja

Dyskryminacja, molestowanie, seksizm, wroga komunikacja

DLA KOGO

Szkolenie skierowane jest do osób zainteresowanych problematyką nierównego traktowania, dyskryminacji, molestowania,  seksizmu, molestowania seksualnego oraz wrogiej komunikacji w pracy oraz przeciwdziałaniu tym zjawiskom.

PROGRAM

 1. Różne formy dyskryminacji w Kodeksie pracy - definicje i określenia.

 2. Przyczyny i mechanizmy psychologiczne dyskryminacji, molestowania, nierównego traktowania.

 3. Przesłanki dyskryminacji (ustawowe i inne).

 4. Rozpoznawanie dyskryminacji bezpośredniej i pośredniej.

 5. Molestowanie - rozpoznawanie, przykłady, przeciwdziałanie.

 6. Molestowanie seksualne – dwie główne formy, rozpoznawanie, przykłady, przeciwdziałanie.

 7. Seksizm - określenie zjawiska, przyczyny i przeciwdziałanie.

 8. Wroga komunikacja - rodzaje i przykłady.

 9. Wroga komunikacja a naruszanie dóbr osobistych i zasad współżycia społecznego.

 10. Uwarunkowania i konsekwencje prawne dyskryminacji i naruszania dóbr osobistych, odpowiedzialność za przeciwdziałanie.

 11. Radzenie sobie w sytuacji dyskryminacji, molestowania seksualnego i wrogiej komunikacji, podstawowe techniki asertywne.

 12. Organizacyjne środki przeciwdziałania dyskryminacji, molestowaniu seksualnemu i wrogiej komunikacji.

 
METODA

prezentacja, „burza mózgów”, dyskusja moderowana, studia przypadków

Szkolenie możemy również przeprowadzić w formie zamkniętej, w czasie i miejscu dla Państwa dogodnym.

Więcej informacji na temat szkolenia zamkniętego udzieli Państwu Romuald Korach, romuald.korach@arkconsulting.com.pl, 22 4357002.

 

Prowadzący

Romuald Korach

Psycholog /UW/, ukończył m. in. podyplomowe studia mediacji biznesowych. Od ponad 10 lat specjalizuje się w problematyce przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji. Autor książki "Nagroda i kara. Profesjonalna ocena pracownika” oraz artykułów z zakresu zarządzania ludźmi i psychologii /m. in.

Formularz zgłoszenia:

Kontakt

tel. 22 435 70 02, 504 243 881
szkolenia@arkconsulting.com.pl

Terminy

KWIECIEŃ 2022
Szkolenie ON-LINE
22.04.2022
CZERWIEC 2022
Szkolenie ON-LINE
28.06.2022
SIERPIEŃ 2022
Szkolenie ON-LINE
25.08.2022
PAŹDZIERNIK 2022
Szkolenie ON-LINE
04.10.2022
LISTOPAD 2022
Szkolenie ON-LINE
29.11.2022

Szkolenie ON-LINE

Koszt szkolenia on-line

770,-PLN netto

Czas trwania

10.00-15.00

Koszt szkolenia on-line obejmuje

certyfikat ukończenia szkolenia
materiały szkoleniowe
materiały poszkoleniowe
indywidualne konsultacje on-line (60 min.) do wykorzystania w ciągu 30 dni od daty zakończenia szkolenia