fbpx DYSKRYMINACJA, MOLESTOWANIE SEKSUALNE I MOBBING | Szkolenia dla biznesu i instytucji publicznych

Jesteś tutaj

DYSKRYMINACJA, MOLESTOWANIE SEKSUALNE I MOBBING

DYSKRYMINACJA, MOLESTOWANIE SEKSUALNE I MOBBING

DLA KOGO

Szkolenie skierowane jest do kadry zarządzającej i specjalistów HR, a jego celem jest przekazanie wiedzy na temat mobbingu i dyskryminacji, w tym molestowania i molestowania seksualnego, w oparciu o Kodeks pracy.

PROGRAM

 • Różne formy dyskryminacji w Kodeksie pracy.

 • Rozpoznawanie dyskryminacji bezpośredniej i pośredniej.

 • Molestowanie i molestowanie seksualne – dynamika, cechy szczególne, formy i rozpoznawanie.

 • Mobbing w Kodeksie pracy oraz inne definicje tego zjawiska.

 • Odróżnianie dyskryminacji w zatrudnieniu i mobbingu, przyczyny i skutki tych zjawisk.

 • Uwarunkowania i konsekwencje prawne dyskryminacji i mobbingu, odpowiedzialność za przeciwdziałanie.

 • Algorytmy rozpoznawania dyskryminacji w zatrudnieniu.

 • Algorytmy rozpoznawania mobbingu.

 • Organizacyjne środki antymobbingowe i antydyskryminacyjne.

 • Rozwiązywanie sytuacji przemocy psychicznej w pracy, możliwości wpływania na sprawców.

 • Pomoc dla ofiar dyskryminacji i mobbingu.

 

METODA

wykład, prezentacja, „burza mózgów”, dyskusja moderowana, case study.

 

Szkolenie możemy również przeprowadzić w formie zamkniętej w miejscu i czasie dla Państwa dogodnym.

Więcej informacji na temat szkolenia zamkniętego udzieli Państwu Romuald Korach, romuald.korach@arkconsulting.com.pl, 22 4357002.

Prowadzący

Romuald Korach

Psycholog /UW/, ukończył m. in. podyplomowe studia mediacji biznesowych. Od ponad 10 lat specjalizuje się w problematyce przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji. Autor książki "Nagroda i kara. Profesjonalna ocena pracownika” oraz artykułów z zakresu zarządzania ludźmi i psychologii /m. in.

Formularz zgłoszenia:

Kontakt

tel. 22 435 70 02, 504 243 881
szkolenia@arkconsulting.com.pl

Koszt uczestnictwa

Koszt uczestnictwa /netto/ 1 osoby:

550,-PLN
/Podana kwota jest kwotą netto, należy do niej doliczyć 23% podatku VAT. UWAGA: szkolenia finansowane ze środków publicznych nie są objęte podatkiem VAT/.

Koszt szkolenia obejmuje

certyfikat ukończenia szkolenia
materiały szkoleniowe
obiad
przerwy kawowe

Agenda szkolenia

Czas trwania

10.00-17.00

Miejsce

Warszawa