fbpx Dyskryminacja, molestowanie, wroga komunikacja | Szkolenia i kursy on-line

Jesteś tutaj

Dyskryminacja, molestowanie, wroga komunikacja

Dyskryminacja, molestowanie, wroga komunikacja

DLA KOGO

Szkolenie skierowane jest do osób zainteresowanych problematyką dyskryminacji, molestowania, nierównego traktowania, molestowania seksualnego oraz wrogiej komunikacji w pracy.

PROGRAM

  1. Różne formy dyskryminacji w Kodeksie pracy - definicje i określenia.

  2. Przyczyny i mechanizmy psychologiczne dyskryminacji, molestowania, nierównego traktowania.

  3. Przesłanki dyskryminacji (ustawowe i inne).

  4. Rozpoznawanie dyskryminacji bezpośredniej i pośredniej.

  5. Molestowanie - rozpoznawanie, przykłady, przeciwdziałanie.

  6. Molestowanie seksualne – dwie główne formy, rozpoznawanie, przykłady, przeciwdziałanie.

  7. Wroga komunikacja a naruszanie dóbr osobistych i zasad współżycia społecznego.

  8. Uwarunkowania i konsekwencje prawne dyskryminacji i naruszania dóbr osobistych, odpowiedzialność za przeciwdziałanie.

  9. Radzenie sobie w sytuacji molestowania i wrogiej komunikacji, podstawowe techniki asertywne.

  10. Organizacyjne środki przeciwdziałania dyskryminacji i wrogiej komunikacji.

 
METODA

prezentacja, „burza mózgów”, dyskusja moderowana, przykłady

Szkolenie możemy również przeprowadzić w formie zamkniętej, w czasie i miejscu dla Państwa dogodnym.

Więcej informacji na temat szkolenia zamkniętego udzieli Państwu Romuald Korach, romuald.korach@arkconsulting.com.pl, 22 4357002.

 

Prowadzący

Romuald Korach

Psycholog /UW/, ukończył m. in. podyplomowe studia mediacji biznesowych. Od ponad 10 lat specjalizuje się w problematyce przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji. Autor książki "Nagroda i kara. Profesjonalna ocena pracownika” oraz artykułów z zakresu zarządzania ludźmi i psychologii /m. in.

Formularz zgłoszenia:

Kontakt

tel. 22 435 70 02, 504 243 881
szkolenia@arkconsulting.com.pl

Terminy

JESIEŃ 2021
Szkolenie ON-LINE
26.10.2021

Szkolenie ON-LINE

Koszt szkolenia on-line

490,-PLN netto

Czas trwania

10.00-14.00

Koszt szkolenia on-line obejmuje

certyfikat ukończenia szkolenia
materiały szkoleniowe
materiały poszkoleniowe