fbpx Etyka relacji w pracy i profilaktyka mobbingu | Szkolenia dla biznesu i instytucji publicznych

Jesteś tutaj

Etyka relacji w pracy i profilaktyka mobbingu

Etyka relacji w pracy i profilaktyka mobbingu

Program szkolenia:

1. Definicje etyki.

2. Typy i rodzaje wartości w środowisku pracy.

3. Wartości etyczne szczególnie ważne dla środowiska pracy.

4. Znaczenie wartości dla kształtowania konstruktywnej kultury organizacyjnej.

5. Przyczyny zachowań nieetycznych.

6. Definicja mobbingu w Kodeksie pracy i definicje psychologiczne; specyfika zjawiska mobbingu, jego cechy charakterystyczne.

7. Przyczyny powstawania mobbingu, jego etapy, fazy i dynamika.

8. Formy, rodzaje i klasyfikacje mobbingu /m. in. pionowy i poziomy/.

9. Objawy i przejawy mobbingu /m. in. działania mobbingowe wg Leymann’a/.

10. Wartości etyczne oraz dobra osobiste naruszane przez mobbing.

11. Odpowiedzialność pracodawcy, kadry kierowniczej i pracowników za przeciwdziałanie mobbingowi oraz konsekwencje prawne mobbingu.

12. Elementy dynamiki konfliktu i przeradzania się konfliktu w mobbing.

13. Sposoby prowadzenia rozmów ze stronami przez osoby odpowiedzialne.

14. Zachowania obronne w sytuacji przemocy psychicznej /podstawy asertywności/.

15. Pożądane zachowania świadków w sytuacji powstawania mobbingu.

16. Indywidualne i organizacyjne środki antymobbingowe.

17. Budowanie etycznej postawy w środowisku pracy.

 

Prowadzący

Romuald Korach

Psycholog /UW/, ukończył m. in. podyplomowe studia mediacji biznesowych. Od ponad 10 lat specjalizuje się w problematyce przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji. Autor książki "Nagroda i kara. Profesjonalna ocena pracownika” oraz artykułów z zakresu zarządzania ludźmi i psychologii /m. in.

Formularz zgłoszenia:

Koszt uczestnictwa

Koszt uczestnictwa /netto/ 1 osoby:

550,-PLN
/Podana kwota jest kwotą netto, należy do niej doliczyć 23% podatku VAT. UWAGA: szkolenia finansowane ze środków publicznych nie są objęte podatkiem VAT/.

Koszt szkolenia obejmuje

certyfikat ukończenia szkolenia
materiały szkoleniowe
obiad
przerwy kawowe

Agenda szkolenia

Terminy

WIOSNA 2019
24.05.2019

Czas trwania

w godz. 10-17

Miejsce

Warszawa

Rezerwacja udziału w szkoleniu

Nie możesz jeszcze przesłać oficjalnego zgłoszenia?

  • Zarezerwuj miejsce na szkoleniu bezkosztowo i bez zobowiązań.
  • Napisz do nas, podaj tytuł szkolenia, ilość miejsc, które chcesz zarezerwować, termin oraz Twoje dane kontaktowe na adres: szkolenia@arkconsulting.com.pl
  • Skontaktujemy się z Tobą na 10 dni przed szkoleniem - jeśli do tej pory nie otrzymamy oficjalnego zgłoszenia - aby potwierdzić Twój udział.