fbpx Etyka relacji w pracy a mobbing i inne formy przemocy psychicznej | Szkolenia i kursy on-line

Jesteś tutaj

Etyka relacji w pracy a mobbing i inne formy przemocy psychicznej

Etyka relacji w pracy a mobbing i inne formy przemocy psychicznej

 

DLA KOGO

Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób zainteresowanych profilaktyką zachowań niepożądanych w pracy, przeciwdziałaniem mobbingowi, dyskryminacji, molestowania seksualnemu - przy zastosowaniu m. in. pojęć z obszaru etyki.

CO ZYSKUJESZ UCZESTNICZĄC W SZKOLENIU?

 • Dowiesz się, jak zapobiegać zachowaniom niepożądanym w pracy.
 • Poznasz różne formy zachowań przemocowych i wrogiej komunikacji w pracy.
 • Poznasz zasady i narzędzia przeciwdziałania przemocy psychicznej w pracy

 

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Skąd się wzięła etyka i po co jest, definicje etyki.
 2. Typy i rodzaje wartości w środowisku pracy; wartości etyczne szczególnie ważne dla środowiska pracy.
 3. Znaczenie wartości etycznych dla kształtowania konstruktywnej kultury organizacyjnej.
 4. Przyczyny zachowań nieetycznych - mechanizmy zachowań dyskryminacyjnych i przemocowych.
 5. Definicja mobbingu w Kodeksie pracy i definicje psychologiczne; specyfika zjawiska mobbingu, jego cechy charakterystyczne.
 6. Etapy, fazy i dynamika mobbingu, formy, rodzaje i klasyfikacje zjawiska /m. in. pionowy i poziomy/.
 7. Objawy i przejawy mobbingu /m. in. działania mobbingowe wg Leymann’a/ oraz inne zachowania niepożądane w pracy /naruszanie dóbr osobistych, molestowanie, dyskryminacja/.
 8. Wartości etyczne naruszane przez mobbing i inne formy zjawisk przemocowych w pracy.
 9. Odpowiedzialność pracodawcy, kadry kierowniczej i pracowników za przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji oraz ich konsekwencje prawne.
 10. Sygnały alarmowe występowania przemocy psychicznej w pracy.
 11. Sposoby prowadzenia rozmów ze stronami przez osoby odpowiedzialne za przeciwdziałanie zachowaniom niepożądanym.
 12. Indywidualne narzędzia radzenia sobie z zachowaniami niepożądanymi; zachowania obronne w sytuacji przemocy psychicznej - podstawy asertywności.
 13. Pożądane zachowania świadków w sytuacji domniemanej przemocy psychicznej.
 14. Organizacyjne narzędzia przeciwdziałania mobbingowi, dyskryminacji i molestowaniu seksualnemu.

METODY

Szkolenie ma formę wykładu z elementami warsztatu (stosowane techniki: prezentacja, dyskusja moderowana, "burza mózgów", studia przypadków, analiza orzeczeń sądowych, odpowiedzi na pytania). Szkolenie odbędzie się w małej grupie - do 6 osób.

Szkolenie możemy również przeprowadzić w formie zamkniętej w czasie i miejscu dla Państwa dogodnym.

Więcej informacji na temat szkolenia zamkniętego udzieli Państwu Romuald Korach, romuald.korach@arkconsulting.com.pl, 22 4357002.

Prowadzący

Romuald Korach

Psycholog /UW/, ukończył m. in. podyplomowe studia mediacji biznesowych. Od ponad 10 lat specjalizuje się w problematyce przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji. Autor książki "Nagroda i kara. Profesjonalna ocena pracownika” oraz artykułów z zakresu zarządzania ludźmi i psychologii /m. in.

Formularz zgłoszenia:

Terminy

JESIEŃ 2021
Szkolenie ON-LINE
29.11.2021 do 30.11.2021

Szkolenie ON-LINE

Koszt szkolenia on-line

950,-PLN + 23% VAT

Czas trwania

I dzień 10.00-14.00 II dzień 10.00-14.00

Koszt szkolenia on-line obejmuje

certyfikat ukończenia szkolenia
materiały szkoleniowe
materiały poszkoleniowe
indywidualne konsultacje on-line (60 min.) do wykorzystania w ciągu 30 dni od daty zakończenia szkolenia

Rezerwacja udziału w szkoleniu

Nie możesz jeszcze przesłać oficjalnego zgłoszenia?

 • Zarezerwuj miejsce na szkoleniu bezkosztowo i bez zobowiązań.
 • Napisz do nas, podaj tytuł szkolenia, ilość miejsc, które chcesz zarezerwować, termin oraz Twoje dane kontaktowe na adres: szkolenia@arkconsulting.com.pl
 • Skontaktujemy się z Tobą na 10 dni przed szkoleniem - jeśli do tej pory nie otrzymamy oficjalnego zgłoszenia - aby potwierdzić Twój udział.