EXECUTIVE ASSISTANT MASTERCLASS I. Warsztaty budowania osobistej skuteczności i relacji zawodowych opartych na zaufaniu.

EXECUTIVE ASSISTANT MASTERCLASS I. Warsztaty budowania osobistej skuteczności i relacji zawodowych opartych na zaufaniu.

DLA KOGO

Warsztat skierowany do doświadczonych Executive/Personal Assistants.

CELE WARSZTATU

 • Budowanie autorytetu EXECUTIVE/PERSONAL ASSISTANT  wykorzystując osiągane rezultaty i będąc przykładem w działaniu
 • Wykorzystanie własnych atutów w budowaniu pozytywnej atmosfery i warunków współpracy w zespołach
 • Angażowanie innych poprzez pozytywne emocje

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA

 • Zrozumienie swoich mocnych stron jako kobiety, które wspierają rozwój biznesu i osiąganie założonych wyników
 • Budowanie swojej pozycji w oparciu o rezultaty i postawy nastawionej na sukces w każdym zespole
 • Rozumienie biznesu firmy: celów i oczekiwań innych
 • Zrozumienie swojej roli w budowaniu relacji i wpływu codziennych zachowań na jakość współpracy
 • Stworzenie atmosfery zaangażowania i odpowiedzialności w zespole – pozytywne wykorzystanie emocji
 • Okazywanie zainteresowania i wsparcia przy zachowaniu poczucia własnej wartości
 • Zachęcanie innych do zmiany postawreagowanie w trudnych sytuacjach

PROGRAM

1. Rola kobiet w biznesie

 • Mocne strony kobiet
 • Budowanie zaufania w biznesie jako Executive Assistant
 • Skuteczność działania w trudnych sytuacjach
 • Sukcesy kobiet
 • Mój pomysł na siebie – jak budować swoją przyszłość w biznesie

2. Zasady działania skutecznej kobiety

 • Budowanie swojej pozycji – mocne strony kobiet, które budują autorytet
 • Prezentowanie opinii jako zachęta do działania: wartości, stawianie celów, zachęta do działania

3. Emocje jako narzędzie do motywacji

 • Budowanie bezpiecznej atmosfery - otwarta i szczera komunikacja
 • Docenianie jako narzędzie, które buduje innych

4. Budowanie autorytetu Executive Assistant jako partnera w zarządzaniu

 • Prezentowanie swojej osoby jako autorytetu i specjalistki w obszarze swojej odpowiedzialności
 • Prezentowanie swoich mocnych stron

5. Budowanie swojej pozycji dzięki zachowaniom asertywnym

 • Poznanie i rozumienie potrzeb swoich i innych
 • Budowanie relacji opartych na zaufaniu
 • Różne zachowania wynikającego ze sposobu postrzegania siebie i innych

6. Prezentowanie pomysłów i zachęcanie do współpracy

 • Prezentowanie pomysłu, propozycji, rozwiązania - w sposób zachęcający do dyskusji
 • Struktura przekazywanej informacji a klarowność przekazu
 • Używanie języka korzyści biznesowych dla odbiorców
 • Aktywne słuchanie jako narzędzie potwierdzania
 • Zadawanie pytań jako metoda zachęcania do wspólnego zrozumienia

7. Jak reagować i pokonywać zastrzeżenia

 • Reagowanie w trudnych syuacjach, które kreują błędy w rozumieniu – na roszczenia i upieranie się przy własnych rozwiązaniach
 • Reakcja na agresywną krytykę
 • Proszenie i udzielanie informacji zwrotnej

METODY

 • Inspirujące filmy
 • Dzielenie się wiedzą i doświadczeniami - przykłady
 • Dyskusje i wypracowanie propozycji działań
 • Ćwiczenia indywidualne związane z budowaniem swojego autorytetu i angażowaniem innych do współpracy

Szkolenie możemy również przeprowadzić w formie zamkniętej w miejscu i czasie dla Państwa dogodnym.

Więcej informacji na temat szkolenia zamkniętego udzieli Państwu Agnieszka Korach, agnieszka.korach@arkconsulting.com.pl, 22 4357002.

 

Prowadzący

Agnieszka Biegańska

Konsultant, coach, facylitator, trener. Ponad 20 lat doświadczeń menedżerskich i trenerskich. Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, menedżerskich studiów podyplomowych na Wydziale Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz uczestniczka menedżerskiego stażu w Japonii.

Kontakt

tel. 22 435 70 02, 504 243 881
szkolenia@arkconsulting.com.pl

Koszt uczestnictwa

Koszt uczestnictwa /netto/ 1 osoby:

1390,-PLN
/Podana kwota jest kwotą netto, należy do niej doliczyć 23% podatku VAT. UWAGA: szkolenia finansowane ze środków publicznych nie są objęte podatkiem VAT/.

Koszt szkolenia obejmuje

certyfikat ukończenia szkolenia
materiały szkoleniowe
obiad
przerwy kawowe

Agenda szkolenia

Terminy

LISTOPAD 2018, WARSZAWA
27.11.2018 do 28.11.2018

Czas trwania

I dzień godz. 10.00-17.00, II dzień godz. 9.00-16.00

Miejsce

Warszawa

Rezerwacja udziału w szkoleniu

Nie możesz jeszcze przesłać oficjalnego zgłoszenia?

 • Zarezerwuj miejsce na szkoleniu bezkosztowo i bez zobowiązań.
 • Napisz do nas, podaj tytuł szkolenia, ilość miejsc, które chcesz zarezerwować, termin oraz Twoje dane kontaktowe na adres: szkolenia@arkconsulting.com.pl
 • Skontaktujemy się z Tobą na 10 dni przed szkoleniem - jeśli do tej pory nie otrzymamy oficjalnego zgłoszenia - aby potwierdzić Twój udział.