fbpx KOMISJA ANTYMOBBINGOWA – SKUTECZNA OCHRONA PRACODAWCY I PRACOWNIKÓW | Szkolenia dla biznesu i instytucji publicznych

Jesteś tutaj

KOMISJA ANTYMOBBINGOWA – SKUTECZNA OCHRONA PRACODAWCY I PRACOWNIKÓW

KOMISJA ANTYMOBBINGOWA – SKUTECZNA OCHRONA PRACODAWCY I PRACOWNIKÓW

 1. Definicja mobbingu, dyskryminacji w zatrudnieniu, molestowania i molestowania seksualnego w prawie pracy.
 2. Obowiązki pracodawcy w zakresie przeciwdziałania mobbingowi i innym niepożądanym zachowaniom.
 3. Funkcje Komisji Antymobbigowej w świetle prawa (co prawo nakazuje, a czego nie zabrania) i w granicach możliwości organizacyjnych Pracodawcy.
 4. Jak ma działać Komisja – umocowanie prawne, rola WPA i regulaminu pracy, procedury powoływania i funkcjonowania.
 5. Dokumentacja pracy Komisji – przykłady rozwiązań, obowiązki wynikające z przepisów prawa (przechowywanie, poufność, udostępnianie).
 6. Komisja Antymobbingowa a Komisja Pojednawcza w KP – porównanie i możliwości zastosowań.
 7. Zasady działania Komisji - dobre praktyki i sprawdzone rozwiązania.
 8. Uprawnienia, obowiązki i zakres odpowiedzialności członków komisji.
 9. Podstawowe standardy zachowań członków komisji w stosunku do osób obwinionych o działania niepożądane.
 10. Wady postępowania wyjaśniającego komisji antymobbingowej.
 11. Naruszenie dóbr osobistych pracowników w wyniku działania komisji antymobbingowej
 12. Orzeczenia sądów w sprawach o mobbing a obecność lub brak Komisji u skazanego pracodawcy.
 13. Procesowe aspekty mobbingu i dyskryminacji w zatrudnieniu.
 14. Postępowanie dowodowe w sprawach o zadośćuczynienie z tytułu mobbingu.
 15. Proces sądowy a rola członków komisji antymobbingowej.
 16. Odpowiedzialność pracodawcy za działania komisji antymobbingowej.
 17. Zmiana procedury cywilnej a sprawy z zakresu prawa pracy.
 18. Pytania i indywidualne konsultacje.

Formularz zgłoszenia:

Kontakt

tel. 22 435 70 02, 504 243 881
szkolenia@arkconsulting.com.pl

Terminy

06.12.2019
19.06.2020

SZKOLENIE STACJONARNE

Czas trwania

w godz. 10-16

Miejsce

Warszawa

Koszt uczestnictwa /netto/ 1 osoby:

750,-PLN

Podatek VAT

/Podana kwota jest kwotą netto, należy do niej doliczyć 23% podatku VAT. UWAGA: szkolenia finansowane ze środków publicznych nie są objęte podatkiem VAT/.

Koszt szkolenia obejmuje

certyfikat ukończenia szkolenia
materiały szkoleniowe
obiad
przerwy kawowe