Jesteś tutaj

Rachunkowość i finanse w Biurze Zarządu. Warsztaty.

Rachunkowość i finanse w Biurze Zarządu. Warsztaty.

DLA KOGO

Szkolenie skierowane jest do Asystentek/Asystentów rozpoczynających swoją pracę w Biurze Zarządu jak również dla tych, którzy mają pewne doświadczenie w tym zakresie.

CEL SZKOLENIA

Szkolenie skierowane jest do osób, które pracują na co dzień w roli Asystenta Zarządu i pragną poznać tajniki szeroko pojętych pojęć z zakresu finansów. Zajęcia prowadzone będą w formie warsztatów na dokumentach finansowych. Ich celem jest wykształcenie podstawowych umiejętności czytania sprawozdań finansowych oraz wyciągnięcia na ich podstawie wniosków finansowych. Wskazanie obszarów w jakich rachunkowość i finanse wspierają proces podejmowania decyzji niefinansowych.

KORZYŚCI UCZESTNIKÓW po szkoleniu:

 • poznają istotę i strukturę kluczowych sprawozdań finansowych
 • rozpoznają skutki i wpływ codziennych działań biznesowych na sprawozdania finansowe i sytuację finansową przedsiębiorstwa
 • nauczą się czytać sprawozdania finansowe i wyciągać z nich wnioski
 • poznają podstawowe metody opisu i oceny ryzyka planowanych przedsięwzięć długoterminowych/projektów
 • zdobędą umiejętność skutecznej komunikacji z działami finansowymi przedsiębiorstwa i instytucjami finansowymi (dysponenci funduszy unijnych, banki, wierzyciele), co umożliwia lepszą współpracę między działami wewnątrz  przedsiębiorstwa, jak również skuteczniejszą walkę zewnętrzne źródła finansowania

PROGRAM SZKOLENIA

1. Znaczenie rachunkowości i finansów dla Asystentek działu niefinansowego.

2. Rachunkowość jako system informacyjny przedsiębiorstwa:

 • odbiorcy informacji z rachunkowości – czego ja mogę oczekiwać od rachunkowości/ finansów w mojej firmie, albo w czym mogę je wspierać,
 • różne rodzaje rachunkowości dla różnych potrzeb.

3. Podstawowe zasady rachunkowości finansowej, czyli reguły rządzące procesem sporządzania sprawozdań finansowych i ich rozumienia.

4. Cele i rodzaje sprawozdań finansowych – czego można oczekiwać od sprawozdań finansowych? Wstęp do czytania sprawozdań finansowych.

5. Czytanie bilansu i rachunku zysków i strat – jak go zrozumieć i po co on niefinansiście:

 • istota i struktura sprawozdania
 • informacje i ograniczenia bilansu, jak je widzą inne osoby (marketingowcy, finansiści)
 • zasady klasyfikacji aktywów i pasywów – jakie mają znaczenie
 • praktyczne zastosowanie – czytanie bilansu
 • istota i analiza podstawowych wskaźników finansowych występujących w kontekście bilansu
 • analiza wpływu codziennych transakcji gospodarczych na bilans i ich odzwierciedlenie w bilansie – warsztaty
 • kreatywność w rachunkowości /w wymiarze księgowym i realnym

6. Zrozumieć rachunek zysków i strat  – jak go czytać ze zrozumieniem i po co on niefinansiście?

 • jak ocenić zyskowność /rentowność/ działalności firmy
 • obszary działalności, czyli zysk zyskowi nie jest równy
 • mamy zysk, a szef mówi, że nie ma na podwyżki – czy mówi prawdę?
 •  produkcja „idzie pełną parą”, a wyników finansowych nie ma – gdzie się one podziały?
 • przypadek praktyczny
 • czytanie rachunku zysków i strat
 • istota i analiza podstawowych wskaźników finansowych występujących w kontekście rachunku zysków i strat
 • różne sposoby prezentacji wyników realizowanych w biznesie podstawowym – wariant porównawczy i wariant kalkulacyjny
 • różnice między wariantami (wady i zalety)
 • częste błędy w analizie wariantu porównawczego rachunku zysków i strat
 • przykłady praktyczne dotyczące rachunku zysków i strat

Kontakt

tel. 22 435 70 02, 504 243 881
szkolenia@arkconsulting.com.pl

Koszt uczestnictwa

Koszt uczestnictwa /netto/ 1 osoby:

750,-PLN
/Podana kwota jest kwotą netto, należy do niej doliczyć 23% podatku VAT. UWAGA: szkolenia finansowane ze środków publicznych nie są objęte podatkiem VAT/.

Koszt szkolenia obejmuje

certyfikat ukończenia szkolenia
materiały szkoleniowe
obiad
przerwy kawowe

Agenda szkolenia

Czas trwania

godz.10.00-17.00

Miejsce

Warszawa

Rezerwacja udziału w szkoleniu

Nie możesz jeszcze przesłać oficjalnego zgłoszenia?

 • Zarezerwuj miejsce na szkoleniu bezkosztowo i bez zobowiązań.
 • Napisz do nas, podaj tytuł szkolenia, ilość miejsc, które chcesz zarezerwować, termin oraz Twoje dane kontaktowe na adres: szkolenia@arkconsulting.com.pl
 • Skontaktujemy się z Tobą na 10 dni przed szkoleniem - jeśli do tej pory nie otrzymamy oficjalnego zgłoszenia - aby potwierdzić Twój udział.