Jesteś tutaj

Rola nowoczesnego sekretariatu w zarządzaniu jednostką administracji publicznej

Rola nowoczesnego sekretariatu w zarządzaniu jednostką administracji publicznej

Dla kogo?

Szkolenie skierowane jest  do pracowników sekretariatów urzędów i instytucji.

Cel szkolenia

Szkolenie pozwoli na usystematyzowanie wiedzy specjalistycznej dotyczącej czynności kancelaryjnych i rozbudowanie swoich umiejętności i ukształtowanie swojego rozwoju zawodowego.

Metody szkolenia

Podczas dwudniowego szkolenia zastosowane będą metody aktywizujące i wpływające na efektywność kształtowania kompetencji Uczestników.  Wiedza na szkoleniu przekazywana będzie w formie warsztatowej, ćwiczenia pozwolą przełożyć wiedzę na konkretne umiejętności. Podczas warsztatów trener odwołuje się do już posiadanej wiedzy i umiejętności Uczestników, co zwiększa funkcjonalność i efektywność szkolenia. Szkolenie tego typu przynosi relatywnie większe korzyści w zdobywaniu umiejętności zarządzania jednostką niż suche Fakty. Praca warsztatowa łatwiej i szybciej pozwala na uświadomienie sobie swojego potencjału emocjonalnego i  intelektualnego.

Program szkolenia

Organizacja nowoczesnego sekretariatu

 • sekretarki i asystentki w UE i w Polsce
 • efektywna współpraca z szefem i osobami strategicznymi w jednostce
 • podróż służbowa: krajowa i zagraniczna – zasady organizacji i rozliczeń
 • dokumentacja wydatków pobytu w delegacji
 • wysokość diet w podróży

Procedury kancelaryjne

 • zakres przedmiotowy instrukcji kancelaryjnej
 • słowniczek pojęć
 • odbiór korespondencji
 • otwieranie i sprawdzanie korespondencji wpływającej
 • przeglądanie i dekretacja korespondencji wpływającej
 • załatwianie spraw
 • sporządzanie czystopisów
 • podpisywanie pism
 • umieszczanie pieczęci urzędowych
 • wysyłanie korespondencji
 • przechowywanie akt

Ochrona prowadzonej dokumentacji

 • archiwizowanie dokumentacji zgodnie z aktualnymi przepisami
 • procedury archiwizacyjne (w tym przykładowa instrukcja)
 • brakowanie dokumentacji kategorii B i Bc
 • zabezpieczenie i ochrona dokumentacji bieżącej – wymogi techniczne i organizacyjne

Prawo Pracy – wybrane zagadnienia

 • najważniejsze zmiany w kodeksie pracy
 • czas pracy pracowników administracji publicznej
 • odpowiedzialność pracownika za powierzone mienie
 • czas pracy pracowników administracji publicznej

Ciemna strona sekretariatu-warsztaty

 • co to jest „trudna sytuacja” i kiedy przestaje być trudna?
 • jak okiełzać stres? zasoby osobiste i środowiskowe
 • czy grafik ustalony i zatwierdzony wystarcza
 • zarządzanie emocjami Klienta, sprawne ich „gaszenie”
 • stres wróg czy przyjaciel ? /warsztaty coachingowe praca na kartach Points of You/

 

Formularz zgłoszenia:

Kontakt

tel. 22 435 70 02, 504 243 881
szkolenia@arkconsulting.com.pl

Koszt uczestnictwa

Koszt uczestnictwa /netto/ 1 osoby:

990,-PLN,-PLN
/Podana kwota jest kwotą netto, należy do niej doliczyć 23% podatku VAT. UWAGA: szkolenia finansowane ze środków publicznych nie są objęte podatkiem VAT/.

Koszt szkolenia obejmuje

certyfikat ukończenia szkolenia
materiały szkoleniowe
obiad
przerwy kawowe

Agenda szkolenia

Czas trwania

I dzień godz. 10.00-17.00, II dzień godz. 9.00-16.00

Miejsce

Warszawa

Rezerwacja udziału w szkoleniu

Nie możesz jeszcze przesłać oficjalnego zgłoszenia?

 • Zarezerwuj miejsce na szkoleniu bezkosztowo i bez zobowiązań.
 • Napisz do nas, podaj tytuł szkolenia, ilość miejsc, które chcesz zarezerwować, termin oraz Twoje dane kontaktowe na adres: szkolenia@arkconsulting.com.pl
 • Skontaktujemy się z Tobą na 10 dni przed szkoleniem - jeśli do tej pory nie otrzymamy oficjalnego zgłoszenia - aby potwierdzić Twój udział.