fbpx Szkolenie Trening radzenia sobie ze stresem I ARK Consulting

Jesteś tutaj

Trening mentalnego radzenia sobie ze stresem

Trening mentalnego radzenia sobie ze stresem

DLA KOGO

Trening mentalnego radzenia sobie ze stresem skierowany jest do wszystkich osób, które żyją w sytuacji ciągłego napięcia emocjonalnego i borykają się ze stresem wynikającym z sytuacji zawodowej lub z doświadczanych kryzysów osobistych.

Poznaj swój stres, poszukując odpowiedzi m. in. na pytania:

 • Czy stresuje Cię brak, czy nadmiar?
 • Czy potrzebujesz nabrać dystansu, czy dokładnie przyjrzeć się sprawie?
 • Co warto "odpuścić", a co możesz zmienić?
 • Czy bardziej stresuje Cię własna osobowość, czy osobowości innych ludzi?

CO ZYSKUJESZ UCZESTNICZĄC W SZKOLENIU?

 • Zrozumiesz mechanizmy stresu, poznasz jego źródła i skutki
 • Dowiesz się jak zmobilizować swój własny potencjał do radzenia sobie ze stresem
 • Poznasz skuteczne mentalne techniki radzenia sobie ze stresem
 • Dowiesz się jak panować nad emocjami
 • Opracujesz swój własny plan radzenia sobie ze stresem

Program szkolenia

Mechanizmy stresu i jego czynniki oraz możliwości wpływania na stres

 • istota stresu, interakcja wymagań-stresorów, zasobów, percepcji i interpretacji
 • powstawanie stresu, ocena pierwotna i wtórna, dwie drogi wzbudzania emocji
 • biologiczno-psychologiczna złożoność stresu
 • możliwości zarządzania stresem, zdolność samokontroli

Objawy stresu i rodzaje stresu

 • objawy krótkotrwałe i długotrwałe
 • stres traumatyczny, chroniczny i związany ze zmianami życiowymi
 • stres szkodliwy vs stres mobilizujący i jak zmienić pierwszy w drugi

Aktualny poziom stresu, źródła i obszary stresu - identyfikacja indywidualnych zagrożeń

 • autodiagnoza poziomu stresu
 • identyfikacja obszarów/wskaźników stresu: objawy psycho-biologiczne, obniżona efektywność, efekt stresu długotrwałego
 • mapa przyczyn stresu

Rozpoznawanie własnych mechanizmów stresu

 • błędy i nawyki percepcyjne
 • "wewnętrzne stresory"

Sposoby i style radzenia sobie ze stresem

 • sposoby konstruktywne i destrukcyjne, doraźne i długoterminowe
 • style radzenia sobie ze stresem

Rozpoznawanie własnych zasobów do radzenia sobie ze stresem

 • autoanaliza swoich zasobów wg poziomów Diltsa
 • budowanie samoakceptacji

Narzędzia radzenia sobie ze stresem

 • uważność jako klucz do radzenia sobie ze stresem
 • oddziaływanie poprzez ciało - omówienie kluczowych technik
 • oddziaływanie przez wyobraźnię - przykładowe techniki: relaksacja wizualizacją, zmiana ram odniesienia
 • oddziaływanie poprzez umysł - praktyczne ćwiczenia, m.in.: „przerywanie zaklętego kręgu”, „koło wpływu”, proaktywność
 • techniki szybkiej redukcji napięcia - omówienie kluczowych technik
 • profilaktyka stresu i strategia redukcji stresu wyuczonego

Własny plan zmian

 • podsumowanie w formule SSK /Start – co zacznę po szkoleniu robić, Stop – czego nie będę robić, Kontynuacja – jakie działania będę dalej podejmować/
 • zaplanowanie zmiany w skali tygodnia, kwartału, roku

Metody

Szkolenie ma formę aktywnego warsztatu - treningu umiejętności psychologicznych. Stosowane techniki: mini-wykłady, ćwiczenia indywidualne, kwestionariusze, dyskusja moderowana.

Trening odbywa się w grupie 3-4 osób. Dynamika zajęć i kolejność zagadnień szkoleniowych są na bieżąco dostosowywane do potrzeb grupy.

Szkolenie realizujemy również w formie zamkniętej.

Kontakt: Romuald Korach
e-mail: romuald.korach@arkconsulting.com.pl, tel.: 22 4357002

 

Prowadzący

Romuald Korach

Psycholog /UW/, ukończył m. in. podyplomowe studia mediacji biznesowych. Od ponad 10 lat specjalizuje się w problematyce przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji. Autor książki "Nagroda i kara. Profesjonalna ocena pracownika” oraz artykułów z zakresu zarządzania ludźmi i psychologii /m. in.

Zobacz opinie o szkoleniu

Opinie o szkoleniu

Łucja
VEX
SUPER!

Formularz zgłoszenia:

Kontakt

tel. 22 435 70 02, 504 243 881
szkolenia@arkconsulting.com.pl

Terminy

start w 2024
Szkolenie ON-LINE
12.01.2024

Szkolenie ON-LINE

Koszt szkolenia on-line

1150,-PLN

Czas trwania

9.00-15.00

Koszt szkolenia on-line obejmuje

indywidualne konsultacje on-line (60 min.) do wykorzystania w ciągu 30 dni od daty zakończenia szkolenia

Rezerwacja udziału w szkoleniu

Nie możesz jeszcze przesłać oficjalnego zgłoszenia?

 • Zarezerwuj miejsce na szkoleniu bezkosztowo i bez zobowiązań.
 • Napisz do nas, podaj tytuł szkolenia, ilość miejsc, które chcesz zarezerwować, termin oraz Twoje dane kontaktowe na adres: szkolenia@arkconsulting.com.pl
 • Skontaktujemy się z Tobą na 10 dni przed szkoleniem - jeśli do tej pory nie otrzymamy oficjalnego zgłoszenia - aby potwierdzić Twój udział.