Jesteś tutaj

Umowy w obrocie gospodarczym

Umowy w obrocie gospodarczym

Dla kogo?

Szkolenie skierowane jest doosób odpowiedzialnych za zawieranie umów, m.in.:

 • przedsiebiorców
 • pracowników działów handlowych
 • office managerów
 • pracowników urzędów i instytucji

Czego dowiesz się na szkoleniu?

 • jakie są podstawowe regulacje prawne związane z zawieraniem umów
 • jak zabezpieczyć swoje interesy, aby skutecznie dochodzić swoich praw i roszczeń w przypadku potencjalnych sporów
 • jakie można napotkać zagrożenia przy sporządzaniu umów i jakie narzędzia umożliwiają ich uniknięcie

PROGRAM

1.Umowy w obrocie gospodarczym - wprowadzenie:

 • umowa jako czynność prawna
 • charakterystyka umów gospodarczych
 • zasada swobody umów i jej ograniczenia
 • interpretacja zapisów umów w świetle przepisów kodeksu cywilnego

2. Rodzaje umów, podział umów:

 • zobowiązujące i rozporządzające
 • nazwane i nienazwane
 • konsensualne i realne

3. Sposoby zawierania umów:

 • oferta
 • rokowania
 • aukcja i przetarg
 • negocjacje

4. Zasady reprezentacji przy zawieraniu umów osób fizycznych i prawnych:

 • zawieranie umów z osobami fizycznymi (m.in. z osobami małoletnimi, z osobami pozostającymi w związku małżeńskim)
 • zawieranie umów z osobami prawnymi (zgody korporacyjne)
 • zawieranie umów z innymi podmiotami (Skarb Państwa., jednostki samorządu terytorialnego, ułomne osoby prawne)
 • pełnomocnictwo i prokura; zakres i forma udzielania pełnomocnictw
 • skutki niewłaściwej reprezentacji przy zawieraniu umów

5. Szczególne regulacje dotyczące umów z konsumentami:

 • regulacje prawne
 • umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa
 • umowy zawierane na odległość
 • obowiązki przedsiębiorców przy zawieraniu umów z konsumentami
 • uprawnienia szczególne konsumentów
 • instytucje ochrony konsumentów

6. Sposoby zabezpieczenia zobowiązań wynikających z umów – wybrane zagadnienia:

 • kara umowna
 • zadatek i zaliczka
 • zabezpieczenia realne (hipoteka, zastaw, przewłaszczenie rzeczy na zabezpieczenie)
 • gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe, akredytywa

7. Sposoby zakończenia stosunku prawnego wynikającego z umowy:

 • wykonanie umowy
 • rozwiązanie umowy
 • wypowiedzenie umowy a odstąpienie od umowy

8. Skutki nienależytego wykonania zobowiązań umownych, zasady odpowiedzialności.

9. Przedawnienie roszczeń:

 • terminy przedawnienia roszczeń
 • przerwanie biegu przedawnienia
 • skutki przedawnienia roszczeń

10. Najczęstsze błędy popełnianie w umowach. Omówienie wybranych zagadnień zgłoszonych przez uczestników. Warsztaty.

 

Prowadzący

Piotr Kozak

Radca prawny od 1997 roku, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Swoje wieloletnie doświadczenie zdobywał we współpracy z wiodącymi polskimi oraz zagranicznymi kancelariami i firmami doradczymi. Jego doświadczenie w zakresie kompleksowej obsługi podmiotów gospodarczych zostało docenione m.in.

Formularz zgłoszenia:

Kontakt

tel. 22 435 70 02, 504 243 881
szkolenia@arkconsulting.com.pl

Koszt uczestnictwa

Koszt uczestnictwa /netto/ 1 osoby:

690,-PLN
/Podana kwota jest kwotą netto, należy do niej doliczyć 23% podatku VAT. UWAGA: szkolenia finansowane ze środków publicznych nie są objęte podatkiem VAT/.

Koszt szkolenia obejmuje

certyfikat ukończenia szkolenia
materiały szkoleniowe
obiad
przerwy kawowe

Agenda szkolenia

Terminy

Czas trwania

godz. 10.00-17.00

Miejsce

Warszawa

Rezerwacja udziału w szkoleniu

Nie możesz jeszcze przesłać oficjalnego zgłoszenia?

 • Zarezerwuj miejsce na szkoleniu bezkosztowo i bez zobowiązań.
 • Napisz do nas, podaj tytuł szkolenia, ilość miejsc, które chcesz zarezerwować, termin oraz Twoje dane kontaktowe na adres: szkolenia@arkconsulting.com.pl
 • Skontaktujemy się z Tobą na 10 dni przed szkoleniem - jeśli do tej pory nie otrzymamy oficjalnego zgłoszenia - aby potwierdzić Twój udział.