fbpx Szkolenia dla HR. Prawo Pracy. Zarządzanie Rozwojem Pracowników | ARK Consulting

Jesteś tutaj

HR / Kadry / Prawo Pracy

Mobbing, dyskryminacja i zjawiska podobne - rozpoznawanie i przeciwdziałanie

DLA KOGO Szkolenie skierowane jest do kadry zarządzającej, specjalistów HR, psychologów oraz pozostałych zainteresowanych osób, które dotychczas nie szkoliły się z tej tematyki lub chcą zaktualizować i usystematyzować swoją wiedzę. CO ZYSKUJESZ UCZESTNICZĄC W SZKOLENIU? Dowiesz się, jak...czytaj więcej »
21.04.2021

Rozwiązywanie konfliktów w pracy

Dla kogo Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób, które pracują w zespołach i/lub odpowiadają za współpracę członków zespołów. Cel szkolenia Szkolenie pozwala przećwiczyć: umiejętności radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych - skutecznego rozwiązywania konfliktów drogą negocjacji...czytaj więcej »
17.05.2021 do 18.05.2021

Rozpoznawanie mobbingu - szkolenie zaawansowane

DLA KOGO Szkolenie skierowane jest do osób, które posiadają podstawową wiedzę na temat przemocy psychicznej w pracy i chcą ją rozszerzyć oraz usystematyzować - m. in.: kadry zarządzającej, członków komisji antymobbigowych, specjalistów HR, psychologów, mediatorów. Celem szkolenia jest...czytaj więcej »
27.05.2021

Mobbing, dyskryminacja i zjawiska podobne - rozpoznawanie i przeciwdziałanie

DLA KOGO Szkolenie skierowane jest do kadry zarządzającej, specjalistów HR, psychologów oraz pozostałych zainteresowanych osób, które dotychczas nie szkoliły się z tej tematyki lub chcą zaktualizować i usystematyzować swoją wiedzę. CO ZYSKUJESZ UCZESTNICZĄC W SZKOLENIU? Dowiesz się, jak...czytaj więcej »
15.06.2021

Rozwiązywanie konfliktów w pracy

Dla kogo Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób, które pracują w zespołach i/lub odpowiadają za współpracę członków zespołów. Cel szkolenia Szkolenie pozwala przećwiczyć: umiejętności radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych - skutecznego rozwiązywania konfliktów drogą negocjacji...czytaj więcej »
01.07.2021 do 02.07.2021

Etyka relacji w pracy a mobbing i inne formy przemocy psychicznej

  DLA KOGO Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób zainteresowanych profilaktyką zachowań niepożądanych w pracy, przeciwdziałaniem mobbingowi, dyskryminacji, molestowania seksualnemu - przy zastosowaniu m. in. pojęć z obszaru etyki. CO ZYSKUJESZ UCZESTNICZĄC W SZKOLENIU? Dowiesz się,...czytaj więcej »
06.07.2021 do 07.07.2021

Dyskryminacja, molestowanie, wroga komunikacja

DLA KOGO Szkolenie skierowane jest do osób zainteresowanych problematyką dyskryminacji, molestowania, nierównego traktowania, molestowania seksualnego oraz wrogiej komunikacji w pracy. PROGRAM Różne formy dyskryminacji w Kodeksie pracy - definicje i określenia. Przyczyny i mechanizmy...czytaj więcej »
08.07.2021

Mobbing, dyskryminacja i zjawiska podobne - rozpoznawanie i przeciwdziałanie

DLA KOGO Szkolenie skierowane jest do kadry zarządzającej, specjalistów HR, psychologów oraz pozostałych zainteresowanych osób, które dotychczas nie szkoliły się z tej tematyki lub chcą zaktualizować i usystematyzować swoją wiedzę. CO ZYSKUJESZ UCZESTNICZĄC W SZKOLENIU? Dowiesz się, jak...czytaj więcej »
14.07.2021

Rozpoznawanie mobbingu - szkolenie zaawansowane

DLA KOGO Szkolenie skierowane jest do osób, które posiadają podstawową wiedzę na temat przemocy psychicznej w pracy i chcą ją rozszerzyć oraz usystematyzować - m. in.: kadry zarządzającej, członków komisji antymobbigowych, specjalistów HR, psychologów, mediatorów. Celem szkolenia jest...czytaj więcej »
20.07.2021