fbpx Szkolenia zamknięte | Szkolenia i kursy on-line

Jesteś tutaj

Szkolenia zamknięte

Szkolenia zamknięte

Szkolenia zamknięte "in-company" realizujemy na zlecenie firmy/instytucji.

Przykładowe obszary szkoleń:

 

ZARZĄDZANIE

 • Rozwiązywanie konfliktów w zespole

 • Skuteczne motywowanie pracowników i zespołu

 • Motywowanie i zarządzanie „trudnymi ludźmi”

 • Zarządzanie przez cele

 • Zarządzanie zmianą

 • Efektywne zarządzanie

 • Zarządzanie zespołem

 • Zarządzanie zespołami międzypokoleniowymi /BB, X, Y, Z/

 • Budowanie autorytetu

 • Etyka w biznesie

 • Tworzenie systemów ocen pracowniczych

 • Tworzenie narzędzi ocen pracowniczych

 • Prowadzenie rozmów oceniających

 • Zarządzanie biurem, sekretariatem, recepcją

PROJEKT ANTYMOBBING I ANTYDYSKRYMINACJA

 • Mobbing i zjawiska podobne – rozpoznawanie i przeciwdziałanie

 • Kodeksowo-psychologiczna diagnoza mobbingu

 • Dyskryminacja, molestowanie seksualne, mobbing

 • Wewnętrzna polityka antymobbingowa i antydyskryminacyjna

 • Profilaktyka patologii relacji międzyludzkich w pracy poprzez kształtowanie wartości etycznych

PRAWO

 • Dokumentacja spółek

 • Umowy w obrocie gospodarczym

 • Prawo pracy

 • Rady pracownicze

 • Współdziałanie ze związkami zawodowymi

 • Prawo medyczne

 • RODO

 • Zamówienia publiczne

UMIEJĘTNOŚCI MIĘKKIE

 • Wystąpienia publiczne

 • Perswazja i wywieranie wpływu

 • Trening asertywności

 • Trening radzenia sobie ze stresem

 • Trening interpersonalny

 • Inteligencja emocjonalna

 • Profilaktyka wypalenia zawodowego

 • Kreowanie profesjonalnego wizerunku w biznesie /zajęcia z wizażystami i stylistami/

 • Zarządzanie sobą w czasie

 • Komunikacja i porozumiewanie się

 • Etykieta biznesowa i savoir-vivre

 • Osobowość, konflikty i porozumiewanie się w pracy

 • Obsługa Klienta

 • Budowanie marki osobistej

AKADEMIA ASYSTENTEK I SEKRETAREK/ZARZĄDZANIE BIUREM

 • Profesjonalny sekretariat

 • Profesjonalny sekretariat w urzędzie

 • Doskonały sekretariat administracji publicznej

 • Profesjonalna recepcja

 • Profesjonalna recepcja hotelowa

 • Asystentka Personalna/Asystent Personalny – organizacja sekretariatu osoby zarządzającej

 • Asystentka/Asystent Zarządu

 • Asystentka/Asystent Zespołu

 • Asystentka/Asystent – Partner w Zarządzaniu

 • Biuro Zarządu – prowadzenie dokumentacji korporacyjnej spółek

 • Administracja publiczna -- prawne aspekty pracy w sekretariacie

 • Lean Office

 • Office Management

 • Facility Management

 • Korespondencja, obieg dokumentów i archiwizacja

 • Efektywny zespół Szef – Asystentka/Asystent

 • Synergia w zespole Asystenckim

 • Komunikacja i asertywność

 • Radzenie sobie ze stresem

 • Warsztaty wizerunkowe dla pracowników recepcji i sekretariatów /zajęcia z wizażystami i stylistami/

 

Oprócz szkoleń prowadzimy również indywidualne konsultacje.

 

Chcieliby Państwo zorganizować inny temat szkolenia? Prosimy o przesłanie do nas zapytania. Przygotujemy dla Państwa indywidualną ofertę.

 

Kontakt w sprawie szkoleń i konsultacji:

Agnieszka Korach, e-mail: agnieszka.korach@arkconsulting.com.pl, tel. 504 243 881.