fbpx Antymobbing i Antydyskryminacja | Szkolenia dla biznesu i instytucji publicznych

Jesteś tutaj

Antymobbing i Antydyskryminacja

Antymobbing i Antydyskryminacja

Od 11 lat specjalizujemy się w problematyce przeciwdziałania mobbingowi i wszelkim postaciom dyskryminacji w pracy. Działamy całościowo: prowadzimy badania, pomagamy w tworzeniu procedur, szkolimy kadrę i pracowników, pomagamy osobom poszkodowanym, wspieramy zespoły antymobbingowe w organizacjach. Analizujemy problematykę przemocy z perspektywy psychologii, prawa i zarządzania.

Bardzo często warto połączyć przeciwdziałanie przemocy w pracy z zarządzaniem wartościami. Mamy doświadczenie we współtworzeniu bardzo udanych, skutecznych kodeksów etycznych i kodeksów wartości, które na bardzo wczesnym etapie pomagały zapobiegać eskalacji nieprawidłowych zachowań w pracy.

Trudne sytuacje w pracy przede wszystkim diagnozujemy w kategoriach konfliktu, z punktów widzenia wszystkich uczestniczących podmiotów. Dzięki temu najszybciej udaje się znaleźć wyjście.

Co proponujemy?

  • Antymobbingowe i antdyskryminacyjne szkolenia otwarte i zamknięte dla: kadry zarządzającej, pracowników, specjalistów HR, osób zaufania, mediatorów wewnętrznych, osób odpowiedzialnych za compliance firmy, psychologów zakładowych, trenerów wewnętrznych, członków zespołów antymobbingowych. Prowadzimy szkolenia zamknięte także dla bardzo małych grup oraz pojedynczych osób, ponieważ uczestnictwo w szkoleniu otwartym nie zawsze jest wskazane dla danej organizacji. Prowadzimy szkolenia w dowolnym wymiarze godzinowym - odpowiednim, dostosowanym do potrzeb każdej firmy i organizacji.
  • Indywidualne konsultacje psychologiczne i prawne dla osób poszkodowanych przez mobbing, dyskryminację, molestowanie, molestowanie seksualne, stalking i podobne zjawiska, a także dla osób fałszywie oskarżanych o przemoc.
  • Pomoc psychologiczną, indywidualne treningi psychologiczne w zakresie radzenia sobie ze stresem, umiejętności zachowań asertywnych, radzenia sobie z emocjami i ochrony poczucia własnej wartości.

Rekomendacje

Z naszych szkoleń i doradztwa w tym zakresie skorzytało już wiele firm i instytucji. Tutaj mogą się Państwo zapoznać z opiniami naszych Klientów.

Masz pytania?

Kierownik projektu "Antymobbing i Antydyskryminacja":
Romuald Korach, tel. 22 4357002, romuald.korach@arkconsulting.com.pl

Casy z niektórych przeprowadzonych przez nas projektów doradczo-szkoleniowych w zakresie antymobbingu i antydyskryminacji:

CASE 1 – NIEJASNY KONFLIKT W KORPORACJI

CASE 2 – URZĄD PEŁEN BURZ I NAPIĘĆ