fbpx ARK Consulting: Szkolenie: Mobbing i zjawiska podobne

Jesteś tutaj

Mobbing, dyskryminacja i zjawiska podobne - rozpoznawanie i przeciwdziałanie

Mobbing, dyskryminacja i zjawiska podobne - rozpoznawanie i przeciwdziałanie

DLA KOGO

Szkolenie skierowane jest do kadry zarządzającej, specjalistów HR, psychologów oraz pozostałych zainteresowanych osób, które dotychczas nie szkoliły się z tej tematyki lub chcą zaktualizować i usystematyzować swoją wiedzę.

CO ZYSKUJESZ UCZESTNICZĄC W SZKOLENIU?

 • Dowiesz się, jak rozpoznawać na podstawie prawa pracy mobbing i różne formy dyskryminacji
 • Odróżnisz mobbing od podobnych zjawisk patologicznych i zjawisk prawidłowych, z którymi bywa mylony
 • Poznasz zasady i narzędzia przeciwdziałania przemocy psychicznej w pracy
 • Dowiesz się, jak uchronić się przed mobbingiem i dyskryminacją oraz przed fałszywymi oskarżeniami

PROGRAM

Określenie zjawiska mobbingu

 • Pochodzenie i znaczenie pojęcia, specyfika zjawiska
 • Definicje i określenia mobbingu, formy i klasyfikacje zjawiska
 • Szczegółowa analiza kodeksowej definicji mobbingu /m.in. wyjaśnienie pojęcia długotrwałości i uporczywości/
 • Orzecznictwo sądowe dotyczące mobbingu – przegląd ustalonych poglądów
 • Mobbing a naruszenie dóbr osobistych pracownika

Dyskryminacja w pracy

 • Różnicowanie mobbingu i dyskryminacji
 • Definicje dyskryminacji i nierównego traktowania w zatrudnieniu
 • Katalog cech /przesłanki ustawowe i inne/, ze względu na które może dojść do dyskryminacji
 • Dyskryminacja bezpośrednia – algorytm rozpoznawania, zapobieganie wystąpienia zjawiska
 • Dyskryminacja pośrednia – algorytm rozpoznawania, zapobieganie wystąpienia zjawiska
 • Inne postacie dyskryminacji

Molestowanie i molestowanie seksualne /szczególne formy dyskryminacji/

 • Różnicowanie mobbingu i molestowania
 • Definicje i rozpoznawanie molestowania oraz molestowania seksualnego
 • Rodzaje molestowania seksualnego
 • Podobieństwa i różnice pomiędzy mobbingiem a molestowaniem seksualnym

Odpowiedzialność za mobbing i dyskryminację

 • Odpowiedzialność pracodawcy i kadry kierowniczej za przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji /w tym molestowaniu i molestowaniu seksualnemu/
 • Wykazanie należytej staranności pracodawcy w przeciwdziałaniu mobbingowi
 • Odpowiedzialność pracowników za przeciwdziałanie mobbingowi, molestowaniu i molestowaniu seksualnemu
 • Konsekwencje prawne mobbingu /m. in. roszczenia osób poszkodowanych, kary porządkowe, regres w stosunku do mobbera/

Elementy psychologii mobbingu

 • Dynamika, etapowość zjawiska oraz jego mechanizmy
 • Przejawy mobbingu /m. in. „zachowania mobbingowe” wg Leymann’a/
 • Przyczyny mobbingu /m. in. kategorie czynników/
 • Podstawy psychologii sprawców /m .in. profile osobowości/
 • Podstawy psychologii ofiar mobbingu /m. in. mechanizmy obronne/
 • Skutki mobbingu dla sprawców, ofiar, zespołu i organizacji /m. in. koszty materialne i niematerialne/

Rozpoznawanie mobbingu i dyskryminacji

 • Warunki konieczne do stwierdzenia mobbingu
 • Badanie i diagnozowanie zjawiska
 • Dowody na mobbing i dyskryminację /m. in. kwestia nagrywania z ukrycia, ciężar dowodu/
 • Relatywizm zjawiska mobbingu /m. in. „wzorzec ofiary rozsądnej” w orzeczeniach sądów/ 
 • Zjawiska mylone z mobbingiem – inne patologie /m. in. stalking/
 • Różnicowanie mobbingu i konfliktu
 • Zjawiska mylone z mobbingiem lub dyskryminacją – prawidłowe zjawiska i zachowania, w tym niektóre elementy zarzadzania ludźmi /m. in. wydawanie poleceń, dyscyplinowanie/

Fałszywe oskarżenia o mobbing lub dyskryminację

 • Rodzaje fałszywych oskarżeń
 • Zapobieganie fałszywym oskarżeniom /m. in. zapisy w regulaminie pracy/
 • Radzenie sobie z fałszywymi oskarżeniami

Organizacyjne środki przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji

 • Czynniki profilaktyki mobbingu i innych form przemocy, potrzeby pracowników w zakresie zapobiegania przemocy psychicznej
 • Wewnętrzne regulacje, polityka antymobbingowa
 • Procedury antymobbingowe – zasady i działanie
 • Zespoły antymobbingowe /m. in. komisja antymobbingowa/
 • Inne narzędzia antymobbingowe i antydyskryminacyjne /m. in. mediacja/

Indywidualne środki ochrony przed przemocą psychiczną

 • Psychologiczny pakiet bezpieczeństwa
 • Radzenie sobie w sytuacji stawania się ofiarą ataku prześladowcy
 • Rola świadków w sytuacji przemocy psychicznej

Rozwiązywanie sytuacji przemocy psychicznej

 • Reagowanie na sytuacje mobbingu lub prowadzące do mobbingu
 • Prowadzenie rozmów ze stronami
 • Działania zarządcze w przypadku zaistnienia przemocy
 • Pomoc dla ofiar przemocy psychicznej w pracy
 • Usuwanie negatywnych skutków dyskryminacji i mobbingu.

METODY

Szkolenie ma formę interaktywnego wykładu z elementami warsztatu /stosowane techniki: prezentacja, dyskusja moderowana, "burza mózgów", studia przypadków, odpowiedzi na pytania, analiza zgłaszanych problemów/.

Szkolenie możemy również przeprowadzić w formie zamkniętej w miejscu i czasie dla Państwa dogodnym.

Więcej informacji na temat szkolenia zamkniętego udzieli Państwu Romuald Korach, romuald.korach@arkconsulting.com.pl, 22 4357002.

Dla Uczestników szkolenia w prezencie książka Romualda Koracha "Nagroda i kara. Profesjonalna ocena pracownika":

 
ocena pracownika
 
 
 
 

Prowadzący

Romuald Korach

Psycholog /UW/, ukończył m. in. podyplomowe studia mediacji biznesowych. Od ponad 10 lat specjalizuje się w problematyce przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji. Autor książki "Nagroda i kara. Profesjonalna ocena pracownika” oraz artykułów z zakresu zarządzania ludźmi i psychologii /m. in.

Zobacz opinie o szkoleniu

Opinie o szkoleniu

Marcin
Administracja publiczna
Rzeczowe i zwięzłe zarysowanie problematyki. Dużo case study! Wiele przypadków i ich praktyczna analiza.
Małgorzata
Rozpatrywanie konkretnych przypadków, przekazanie informacji prawnych.
Poczucie humoru, duża wiedza psychologiczna trenera, przykłady z życia wzięte.
Realne przykłady i ich rozwiązywanie.
Podczas szkolenia najbardziej wartościowe było: omawianie bieżących przypadków - zgodne z preferencjami uczestników.
Podczas szkolenia najbardziej wartościowe było: omawianie prawdziwych casów.

Formularz zgłoszenia:

Kontakt

tel. 22 435 70 02, 504 243 881
szkolenia@arkconsulting.com.pl

Koszt uczestnictwa

Koszt uczestnictwa /netto/ 1 osoby:

650,-PLN
/Podana kwota jest kwotą netto, należy do niej doliczyć 23% podatku VAT. UWAGA: szkolenia finansowane ze środków publicznych nie są objęte podatkiem VAT/.

Koszt szkolenia obejmuje

certyfikat ukończenia szkolenia
materiały szkoleniowe
obiad
przerwy kawowe

Agenda szkolenia

Terminy

SZKOLENIE ZDALNE
16.04.2020 do 17.04.2020
CZERWIEC 2020
17.06.2020
PAŻDZIERNIK 2020
14.10.2020
GRUDZIEŃ 2020
08.12.2020

Czas trwania

godz. 10.00-17.00

Miejsce

Warszawa

Rezerwacja udziału w szkoleniu

Nie możesz jeszcze przesłać oficjalnego zgłoszenia?

 • Zarezerwuj miejsce na szkoleniu bezkosztowo i bez zobowiązań.
 • Napisz do nas, podaj tytuł szkolenia, ilość miejsc, które chcesz zarezerwować, termin oraz Twoje dane kontaktowe na adres: szkolenia@arkconsulting.com.pl
 • Skontaktujemy się z Tobą na 10 dni przed szkoleniem - jeśli do tej pory nie otrzymamy oficjalnego zgłoszenia - aby potwierdzić Twój udział.