fbpx ARK Consulting: Szkolenie: Mobbing i zjawiska podobne

Jesteś tutaj

Mobbing, dyskryminacja i zjawiska podobne - rozpoznawanie i przeciwdziałanie

Mobbing, dyskryminacja i zjawiska podobne - rozpoznawanie i przeciwdziałanie

DLA KOGO

Szkolenie skierowane jest do kadry zarządzającej, specjalistów HR, psychologów oraz pozostałych zainteresowanych osób, które dotychczas nie szkoliły się z tej tematyki lub chcą zaktualizować i usystematyzować swoją wiedzę.

CO ZYSKUJESZ UCZESTNICZĄC W SZKOLENIU?

 • Dowiesz się, jak rozpoznawać na podstawie prawa pracy mobbing i różne formy dyskryminacji
 • Odróżnisz mobbing od podobnych zjawisk patologicznych i zjawisk prawidłowych, z którymi bywa mylony
 • Poznasz zasady i narzędzia przeciwdziałania przemocy psychicznej w pracy
 • Dowiesz się, jak uchronić się przed mobbingiem i dyskryminacją oraz przed fałszywymi oskarżeniami

PROGRAM

Określenie zjawiska mobbingu

 • Pochodzenie i znaczenie pojęcia, specyfika zjawiska
 • Definicje i określenia mobbingu, formy i klasyfikacje zjawiska
 • Szczegółowa analiza kodeksowej definicji mobbingu /m.in. wyjaśnienie pojęcia długotrwałości i uporczywości/
 • Orzecznictwo sądowe dotyczące mobbingu – przegląd ustalonych poglądów
 • Mobbing a naruszenie dóbr osobistych pracownika

Dyskryminacja w pracy

 • Różnicowanie mobbingu i dyskryminacji
 • Definicje dyskryminacji i nierównego traktowania w zatrudnieniu
 • Katalog cech /przesłanki ustawowe i inne/, ze względu na które może dojść do dyskryminacji
 • Dyskryminacja bezpośrednia – algorytm rozpoznawania, zapobieganie wystąpienia zjawiska
 • Dyskryminacja pośrednia – algorytm rozpoznawania, zapobieganie wystąpienia zjawiska
 • Inne postacie dyskryminacji

Molestowanie i molestowanie seksualne /szczególne formy dyskryminacji/

 • Różnicowanie mobbingu i molestowania
 • Definicje i rozpoznawanie molestowania oraz molestowania seksualnego
 • Rodzaje molestowania seksualnego
 • Podobieństwa i różnice pomiędzy mobbingiem a molestowaniem seksualnym

Odpowiedzialność za mobbing i dyskryminację

 • Odpowiedzialność pracodawcy i kadry kierowniczej za przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji /w tym molestowaniu i molestowaniu seksualnemu/
 • Wykazanie należytej staranności pracodawcy w przeciwdziałaniu mobbingowi
 • Odpowiedzialność pracowników za przeciwdziałanie mobbingowi, molestowaniu i molestowaniu seksualnemu
 • Konsekwencje prawne mobbingu /m. in. roszczenia osób poszkodowanych, kary porządkowe, regres w stosunku do mobbera/

Elementy psychologii mobbingu

 • Dynamika, etapowość zjawiska oraz jego mechanizmy
 • Przejawy mobbingu /m. in. „zachowania mobbingowe” wg Leymann’a/
 • Przyczyny mobbingu /m. in. kategorie czynników/
 • Podstawy psychologii sprawców /m .in. profile osobowości/
 • Podstawy psychologii ofiar mobbingu /m. in. mechanizmy obronne/
 • Skutki mobbingu dla sprawców, ofiar, zespołu i organizacji /m. in. koszty materialne i niematerialne/

Rozpoznawanie mobbingu i dyskryminacji

 • Warunki konieczne do stwierdzenia mobbingu
 • Badanie i diagnozowanie zjawiska
 • Dowody na mobbing i dyskryminację /m. in. kwestia nagrywania z ukrycia, ciężar dowodu/
 • Relatywizm zjawiska mobbingu /m. in. „wzorzec ofiary rozsądnej” w orzeczeniach sądów/ 
 • Zjawiska mylone z mobbingiem – inne patologie /m. in. stalking/
 • Różnicowanie mobbingu i konfliktu
 • Zjawiska mylone z mobbingiem lub dyskryminacją – prawidłowe zjawiska i zachowania, w tym niektóre elementy zarzadzania ludźmi /m. in. wydawanie poleceń, dyscyplinowanie/

Fałszywe oskarżenia o mobbing lub dyskryminację

 • Rodzaje fałszywych oskarżeń
 • Zapobieganie fałszywym oskarżeniom /m. in. zapisy w regulaminie pracy/
 • Radzenie sobie z fałszywymi oskarżeniami

Organizacyjne środki przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji

 • Czynniki profilaktyki mobbingu i innych form przemocy, potrzeby pracowników w zakresie zapobiegania przemocy psychicznej
 • Wewnętrzne regulacje, polityka antymobbingowa
 • Procedury antymobbingowe – zasady i działanie
 • Zespoły antymobbingowe /m. in. komisja antymobbingowa/
 • Inne narzędzia antymobbingowe i antydyskryminacyjne /m. in. mediacja/

Indywidualne środki ochrony przed przemocą psychiczną

 • Psychologiczny pakiet bezpieczeństwa
 • Radzenie sobie w sytuacji stawania się ofiarą ataku prześladowcy
 • Rola świadków w sytuacji przemocy psychicznej

Rozwiązywanie sytuacji przemocy psychicznej

 • Reagowanie na sytuacje mobbingu lub prowadzące do mobbingu
 • Prowadzenie rozmów ze stronami
 • Działania zarządcze w przypadku zaistnienia przemocy
 • Pomoc dla ofiar przemocy psychicznej w pracy
 • Usuwanie negatywnych skutków dyskryminacji i mobbingu.

METODY

Szkolenie ma formę interaktywnego wykładu z elementami warsztatu /stosowane techniki: prezentacja, dyskusja moderowana, "burza mózgów", studia przypadków, odpowiedzi na pytania, analiza zgłaszanych problemów/.

Szkolenie możemy również przeprowadzić w formie zamkniętej w miejscu i czasie dla Państwa dogodnym.

Więcej informacji na temat szkolenia zamkniętego udzieli Państwu Romuald Korach, romuald.korach@arkconsulting.com.pl, 22 4357002.

Dla Uczestników szkolenia w prezencie książka Romualda Koracha "Nagroda i kara. Profesjonalna ocena pracownika":

 
ocena pracownika
 
 
 
 

Prowadzący

Romuald Korach

Psycholog /UW/, ukończył m. in. podyplomowe studia mediacji biznesowych. Wykładowca na SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny - prowadzi zajęcia z psychologii zdrowia.

Zobacz opinie o szkoleniu

Opinie o szkoleniu

Marcin
Administracja publiczna
Rzeczowe i zwięzłe zarysowanie problematyki. Dużo case study! Wiele przypadków i ich praktyczna analiza.
Małgorzata
Rozpatrywanie konkretnych przypadków, przekazanie informacji prawnych.
Poczucie humoru, duża wiedza psychologiczna trenera, przykłady z życia wzięte.
Realne przykłady i ich rozwiązywanie.
Podczas szkolenia najbardziej wartościowe było: omawianie bieżących przypadków - zgodne z preferencjami uczestników.
Podczas szkolenia najbardziej wartościowe było: omawianie prawdziwych casów.

Formularz zgłoszenia:

Kontakt

tel. 22 435 70 02, 504 243 881
szkolenia@arkconsulting.com.pl

Koszt uczestnictwa

Koszt uczestnictwa /netto/ 1 osoby:

590,-PLN
/Podana kwota jest kwotą netto, należy do niej doliczyć 23% podatku VAT. UWAGA: szkolenia finansowane ze środków publicznych nie są objęte podatkiem VAT/.

Koszt szkolenia obejmuje

certyfikat ukończenia szkolenia
materiały szkoleniowe
obiad
przerwy kawowe

Agenda szkolenia

Terminy

LISTOPAD 2019, Warszawa
26.11.2019

Czas trwania

godz. 10.00-17.00

Miejsce

Warszawa

Rezerwacja udziału w szkoleniu

Nie możesz jeszcze przesłać oficjalnego zgłoszenia?

 • Zarezerwuj miejsce na szkoleniu bezkosztowo i bez zobowiązań.
 • Napisz do nas, podaj tytuł szkolenia, ilość miejsc, które chcesz zarezerwować, termin oraz Twoje dane kontaktowe na adres: szkolenia@arkconsulting.com.pl
 • Skontaktujemy się z Tobą na 10 dni przed szkoleniem - jeśli do tej pory nie otrzymamy oficjalnego zgłoszenia - aby potwierdzić Twój udział.