fbpx Rozpoznawanie mobbingu - szkolenie zaawansowane | Szkolenia i kursy on-line

Jesteś tutaj

Rozpoznawanie mobbingu - szkolenie zaawansowane

Rozpoznawanie mobbingu - szkolenie zaawansowane

DLA KOGO

Szkolenie skierowane jest do osób, które posiadają podstawową wiedzę na temat przemocy psychicznej w pracy i chcą ją rozszerzyć oraz usystematyzować - m. in.: kadry zarządzającej, członków komisji antymobbigowych, specjalistów HR, psychologów, mediatorów. Celem szkolenia jest rozwój umiejętności rozpoznawania mobbingu zgodnie z Kodeksem pracy i z wykorzystaniem wiedzy psychologicznej.

CO ZYSKUJESZ UCZESTNICZĄC W SZKOLENIU?

 • Rozwiniesz swoje umiejętności rozpoznawania mobbingu oraz odróżniania tego zjawiska od innych zjawisk patologicznych (m. in. dyskryminacji)
 • Dowiesz się jak diagnozować mobbing w świetle Kodeksu pracy oraz orzeczeń sądowych
 • Powiększysz swoją wiedzę na temat psychologicznych mechanizmów mobbingu – powstawania i przebiegu zjawiska oraz jego skutków, a także psychologii sprawcy oraz osób poszkodowanych

PROGRAM

 1. Dokładna analiza definicji mobbingu w Kodeksie pracy, ustalenia w orzecznictwie sądowym dot. mobbingu.

 2. Definicje psychologiczne mobbingu; różnice i podobieństwa pomiędzy prawnym a psychologicznym pojęciem zjawiska.

 3. Mechanizmy przemocy, dynamika mobbingu, szkody psychologiczne (m. in. wskazane expilicite i implicite w definicji kodeksowej).

 4. Społeczno-kulturowe ramy odniesienia w rozpoznawaniu przemocy psychicznej w pracy (m. in. "wzorzec ofiary rozsądnej" w orzeczeniach sądów).

 5. Elementy psychologii ofiar mobbingu i psychologii grup w powstawaniu przemocy psychicznej.

 6. Elementy psychologii sprawców przemocy psychicznej.

 7. Możliwości i sposoby badania zjawiska mobbingu.

 8. Zbieranie danych w procesie diagnozy, prowadzenie rozmów z osobami zaangażowanymi w zjawisko mobbingu.

 9. Odróżnianie mobbingu od konfliktów interpersonalnych w pracy.

 10. Odróżnianie mobbingu od innych zjawisk patologicznych (m. in. stalking, dyskryminacja, molestowanie seksualne).

METODY

Szkolenie ma formę wykładu z elementami warsztatu (stosowane techniki: prezentacja, dyskusja moderowana, "burza mózgów", studia przypadków, analiza orzeczeń sądowych, odpowiedzi na pytania). Szkolenie odbędzie się w bardzo małej grupie - do 4 osób.

Szkolenie możemy również przeprowadzić w formie zamkniętej w czasie i miejscu dla Państwa dogodnym.

Więcej informacji na temat szkolenia zamkniętego udzieli Państwu Romuald Korach, romuald.korach@arkconsulting.com.pl, 22 4357002.

 

Prowadzący

Romuald Korach

Psycholog /UW/, ukończył m. in. podyplomowe studia mediacji biznesowych. Od ponad 10 lat specjalizuje się w problematyce przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji. Autor książki "Nagroda i kara. Profesjonalna ocena pracownika” oraz artykułów z zakresu zarządzania ludźmi i psychologii /m. in.

Formularz zgłoszenia:

Kontakt

tel. 22 435 70 02, 504 243 881
szkolenia@arkconsulting.com.pl

Terminy

MAJ 2022
Szkolenie ON-LINE
18.05.2022

Szkolenie ON-LINE

Koszt szkolenia on-line

750,-PLN + 23% VAT

Czas trwania

10.00-16.00

Koszt szkolenia on-line obejmuje

certyfikat ukończenia szkolenia
materiały szkoleniowe
materiały poszkoleniowe
indywidualne konsultacje on-line (60 min.) do wykorzystania w ciągu 30 dni od daty zakończenia szkolenia

Rezerwacja udziału w szkoleniu

Nie możesz jeszcze przesłać oficjalnego zgłoszenia?

 • Zarezerwuj miejsce na szkoleniu bezkosztowo i bez zobowiązań.
 • Napisz do nas, podaj tytuł szkolenia, ilość miejsc, które chcesz zarezerwować, termin oraz Twoje dane kontaktowe na adres: szkolenia@arkconsulting.com.pl
 • Skontaktujemy się z Tobą na 10 dni przed szkoleniem - jeśli do tej pory nie otrzymamy oficjalnego zgłoszenia - aby potwierdzić Twój udział.