fbpx Rozwiązywanie konfliktów w pracy | Szkolenia dla biznesu i instytucji publicznych

Jesteś tutaj

Rozwiązywanie konfliktów w pracy

Rozwiązywanie konfliktów w pracy

Dla kogo

Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób, które pracują w zespołach i/lub odpowiadają za współpracę członków zespołów.

Cel szkolenia

Szkolenie pozwala przećwiczyć: umiejętności radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych - skutecznego rozwiązywania konfliktów drogą negocjacji oraz wchodzenie w rolę facylitatora, mediatora lub arbitra. Dzięki uczestnictwu w szkoleniu  można zwiększyć swoje umiejętności zarządzania konfliktem i poczuć się pewniej w trudnych sytuacjach interpersonalnych w pracy.

PROGRAM

1. Przyczyny, mechanizmy, dynamika i rodzaje konfliktów

 • Koło konfliktów
 • Role w konflikcie i jego fazy
 • Stanowiska i cele
 • Płaszczyzny konfliktów

2. Jak błędy percepcyjne powodują problemy

 • Błędy poznawcze w ocenianiu zachowań ludzi
 • Wpływ emocji i nastroju na ocenianie
 • Dążenie do obiektywnej oceny

3. Komunikowanie się w konflikcie

 • Komunikacyjne sprzężenia zwrotne
 • Czterej jeźdźcy apokalipsy
 • Zasady skutecznego porozumiewania się

4. Style komunikowania się w sytuacji konfliktowej

 • Siatka stylów reakcji na konflikt
 • Temperamenty i charaktery w konflikcie
 • Umiejętność wyboru i elastyczność

5. Umiejętności psychologiczne umożliwiające rozwiązywanie konfliktów

 • Świadomość własnych celów i motywów
 • Zdolność postawienia się w sytuacji drugiej strony
 • Radzenie sobie z emocjami

6. Metody rozwiązywania konfliktów przy udziale trzeciej strony

 • Facylitacja
 • Mediacja
 • Arbitraż

7. Zarządzanie konfliktami w zespole

 • Analiza konfliktu
 • Likwidacja przyczyn czy gaszenie pożaru
 • Konstruktywne rozwiązywanie konfliktów

METODY

Szkolenie ma formę warsztatową, jest prowadzone w małej grupie /4-10 osób/. Stosowane techniki: mini-wykłady, dyskusja, "burza mózgów", testy, ćwiczenia indywidualne i grupowe /odgrywanie ról, rozwiązywanie sytuacji problemowych/.

 

Prowadzący

Romuald Korach

Psycholog /UW/, ukończył m. in. podyplomowe studia mediacji biznesowych. Od ponad 10 lat specjalizuje się w problematyce przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji. Autor książki "Nagroda i kara. Profesjonalna ocena pracownika” oraz artykułów z zakresu zarządzania ludźmi i psychologii /m. in.

Formularz zgłoszenia:

Kontakt

tel. 22 435 70 02, 504 243 881
szkolenia@arkconsulting.com.pl

Koszt uczestnictwa

Koszt uczestnictwa /netto/ 1 osoby:

690,-PLN
/Podana kwota jest kwotą netto, należy do niej doliczyć 23% podatku VAT. UWAGA: szkolenia finansowane ze środków publicznych nie są objęte podatkiem VAT/.

Koszt szkolenia obejmuje

certyfikat ukończenia szkolenia
materiały szkoleniowe
obiad
przerwy kawowe

Agenda szkolenia

Terminy

Czas trwania szkolenia

w godz. 10.00-17.00

Miejsce

Warszawa

Rezerwacja udziału w szkoleniu

Nie możesz jeszcze przesłać oficjalnego zgłoszenia?

 • Zarezerwuj miejsce na szkoleniu bezkosztowo i bez zobowiązań.
 • Napisz do nas, podaj tytuł szkolenia, ilość miejsc, które chcesz zarezerwować, termin oraz Twoje dane kontaktowe na adres: szkolenia@arkconsulting.com.pl
 • Skontaktujemy się z Tobą na 10 dni przed szkoleniem - jeśli do tej pory nie otrzymamy oficjalnego zgłoszenia - aby potwierdzić Twój udział.